Zondag 17 november 2019

9:30 uur St. Piter, Ureterp
Viering Heilig Avondmaal

Voorganger ds. J.H Verwaal
Organist dhr. G. Zigterman
Collectes voor diaconie (De Hoeve, Beetsterzwaag) / kerk

Thema: Viering Heilig avondmaal. Op deze zondag viert onze gemeenschap de maaltijd van de Heer. Bij de uitdeling van brood en wijn spreek ik steeds tot ieder die brood en wijn ontvangt: de vrede van Christus. Als we aan de tafel brood en wijn gebruiken, wordt u uitgenodigd deze woorden door te geven en te spreken tot uw naaste. Zo mag een gemeenschap van mensen ontstaat die niet alleen vreedzaam is en bloedvergieten verafschuwt; maar ook een gemeenschap die verbondenheid oefent: aan harmonie en vrede wil werken.