Zondag 25 augustus 2019

  9:30 uur St. Piter, Ureterp

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist dhr. A. Bakker
Collectes voor diaconie / kerk

Thema: onze inzet of geloof in God?
Een oude vraag wordt steeds opnieuw gesteld. In onze tijd bijvoorbeeld is de vraag: Kan een mens zijn eigen geluksgevoel maken? Ben je verantwoordelijk voor je geluk? Kan je ervoor kiezen? Of bepaalt het lot je omstandigheden, is het domweg pech of ‘geluk’?  Vroeger in de kerk was de vraag: kan je zelf iets doen om dichter bij God en de hemel te komen, of is het pure ‘uitverkiezing’? We lezen Lucas 13:22 vv. met Deut. 6