Zondag 14 juli 2019

9.30 uur St. Piter, Ureterp

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist dhr. G. Zigterman
Collectes voor diaconie (Binnenlands diaconaat) / kerk

Thema: rouwen om Maria
De zus van Mozes heet Maria (Mirjam).
Deze naam is vermoedelijk de meest populaire meisjesnaam van de wereldgeschiedenis geworden. In Jodendom, Christendom en Islam zijn talloze pasgeboren dochters naar de zus van Mozes en de moeder van Jezus vernoemd. Haar overlijden staat vermeld in Numeri.