Zondag 22 september 2019

9.30 uur St. Piter, Ureterp

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist dhr. A. Bakker
Collectes voor diaconie / kerk

Thema: kan geld voor ons werken? Gewoonlijk moeten we werken voor geld. Geld is het symbool voor ons werk en onze inzet. Wie tijd en inzet beschikbaar heeft, wie speciale vragen of problemen kan oplossen, wie bepaalde zorg biedt, wie een extra stap zet, wie bepaalde vaardigheden heeft, het kan allemaal geld opleveren. Lucas is de evangelist met interesse voor arm en rijk, voor geld (de Mammon!) en voor menselijke omgang met geld. In hoofdstuk 16 draait hij het om. Niet mensen die werken voor geld, maar geld dat werkt voor mensen….