ZIN OF BETEKENIS VINDEN…

De dag na de troonrede staat in het teken van de Algemene Beschouwingen. Dit jaar werden de tweede kamer en de regering overvallen door een grote schok: de moord op advocaat Wiersum. En diezelfde dag werd ook nog een ex-voetballer vermoord in Amsterdam, eveneens in verband met zware criminaliteit. Deze twee moorden staan nu aan het einde van een hele reeks moorden, zogenoemde afrekeningen in het criminele circuit. Dit criminele circuit – ook wel onderwereld genoemd – is de laatste 25 jaar uitgegroeid tot een groot probleem. Er gaat veel zwart geld in om, er raken mensen bij betrokken die afhankelijk worden van deze misdadigers, en delen van de samenleving worden onbetrouwbaar: corruptie ontstaat. Dan ontstaat bezinning. Hoe is dit probleem gegroeid? Uiteindelijk blijken heel veel ‘gewone’ mensen een hang te hebben naar het gebruik van verdovende middelen. Wiet, cocaine, pillen, en dergelijke. Daarnaast is er nog alcohol en lachgas. Misschien nog wel meer. Dat brengt mij op de startzondag van 2018. Als gast was Erik Blaauw in ons midden. Hij vertelde over zijn werk met verslaafden en verslaafde gevangenen. Uiteindelijk was zijn grote vraag aan verslaafden: voor wie of wat betekent jouw leven iets? Heb je een dochter of zoon? Heb je een partner? Heb je een diep verlangen, bijvoorbeeld een oerwoud bezoeken? Een bootreis maken? Moet je lijden dragen en hoe dan? Of beter gesteld: op welke vraag geeft je leven een antwoord? Omgekeerd is de stelling verdedigbaar dat het vergeten van de betekenis van je leven – het niet gewaar zijn van je levensroeping door God – tot innerlijke leegte en frustratie leidt. En komen velen tot de conclusie: de drugsmaffia is uiteindelijk het gevolg van leegte en verveling!
WEG UIT HET PARADIJS MET DE DIEREN
In de Bijbel wordt deze ervaring heel precies beschreven, vind ik. Adam verblijft in de mooie tuin, met de flora en fauna. Adam geeft alle dieren hun namen. Tegelijk raakt Adam zijn basale instinkten kwijt. Wat zal ik doen? Hij voelt zich net wat anders dan de dieren die hij zulke mooie namen gaf. Dan overvalt Adam een leeg en angstig gevoel. Hij vindt geen contact en geen betekenis (Hebreeuws: vlees en geest). Bij ontwaken vindt hij zin en betekenis in een medemens. De huidige samenleving kent heel veel gebruik van verdovende middelen. En de conclusie is duidelijk: er is een grote existentiele leegte. Want velen horen geen vraag in hun leven, waarop zij antwoord kunnen geven. Horen mensen wel een vraag, dan kunnen zij antwoord geven. Tijd en energie van het leven kunnen zich richten op de vraag. Het gevoel van leegte verdwijnt. Onlangs sprak ik een rouwende weduwnaar. Hij had veel verdriet en vond alleen verder gaan moeilijk. En toch vond hij zin in zijn leven. Hij vond troost in het besef dat zijn overleden vrouw niet alleen verder moest. Dat leed was haar bespaard gebleven. En hij wilde graag dat leed haar besparen. Uit liefde. Er komen niet zoveel mensen op ons als kerk af met de vraag: wat is de zin van het leven. Omgekeerd kan wel. Wij kunnen op mensen afstappen met vragen. Ervaar je zin in je leven? Wil je daarover iets vertellen? Of anders zijn er wel projecten waaraan wij kunnen mee doen. En aan anderen kunnen vragen: doe je ook mee? Die vragen zijn van levensbelang !
Ds J.H. Verwaal