World Servants

Beste dorpsgenoten,

Afgelopen week zijn verschillende vrijwilligers door het dorp gegaan om de
bestelde potgrond en de aardappels rond te brengen. Fietsend door het dorp zie
ik hier en daar nog gele zakken met potgrond naast de voordeur liggen.

Graag bedank ik iedereen die bijgedragen heeft aan deze succesvolle actie. Met
uw bijdrage is het resterende bedrag voor bouwmaterialen voor de
lerarenwoningen binnen gehaald. Naast het geld wil ik ook alle vrijwilligers bedanken die
meegeholpen hebben om de briefjes met bestellingen rond te brengen en op te halen en de
aardappels en potgrond rond te brengen.
Op 22 juli staat de reis van drie weken naar Malawi gepland en ik hoop met 30 andere vrijwilligers
een leerzame en onvergetelijke tijd te hebben. Met uw sponsorbedrag en jullie inzet zal Bakkeveen
een steentje bijdrage aan een gemeenschap die een steuntje in de rug kan gebruiken.
Nogmaals hartelijk dank , zonder uw hulp zou deze actie niet zo succesvol zijn geweest. Via deze link
kunt u mijn belevenissen volgen. https://www.worldservants.nl/leef_mee/MA223
Een warme groet van Krijn de Haan

Foto album van de reis naar Zambia bekijken? Klik op deze link: Project Zambia 2019

Nieuw dit jaar: World Servants start werkzaamheden in Nepal, Panama, Ethiopië en Brazilië, om in 2020 met 1000 jongeren te kunnen bouwen aan verandering.
WOLVEGA – World Servants wil in de zomer van 2020 1000 jongeren de kans geven om te bouwen aan verandering in ontwikkelingslanden. Samen met lokale gemeenschappen bouwen ze aan een school, kliniek, lerarenwoningen of een coöperatiegebouw.
Dit jaar bouwen 850 jongeren via World Servants mee aan een lang gewenste faciliteit. Zo dragen ze bij aan concrete ontwikkeling in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Een aantal van deze jongeren komt uit deze regio. Vanuit Bakkeveen bouwen dit jaar 2 jongeren aan in Zambia. Ze werken drie weken samen met mensen uit lokale gemeenschappen. Het doel van een project is tweedelig. Aan de ene kant helpt het project gemeenschappen structureel verder in hun ontwikkeling. Niet alleen door het gebouw wat wordt gerealiseerd, maar ook door toegenomen capaciteiten en een gevoel van waardigheid, en door voorbeeldgedrag dat de jongeren vertonen, bijvoorbeeld op het gebied van gender. Aan de andere kant zorgt de interactie met de gemeenschap voor verandering bij jongeren. Ze gaan na hun project anders consumeren, hebben meer zelfvertrouwen, maken andere keuzes voor de toekomst en worden maatschappelijk actiever.
World Servants 26 nieuwe projecten voor de zomer van 2020 bekend. Om de groei in het aantal vrijwilligers (2018: 750, 2019: 850, planning 2020: 1000) door te kunnen zetten wordt World Servants actief in maar liefst vier nieuwe landen. In Nepal gaat World Servants bouwen aan onderwijsvoorzieningen voor de Badiminderheid, op het platteland van Panama aan klaslokalen voor een basisschool. In Ethiopië bouwt World Servants aan een trainingscentrum voor self help-groups, coöperaties van mannen en vrouwen die door te sparen en te ondernemen hun maatschappelijke positie verbeteren. En na zeven jaar keert World Servants terug naar Brazilië, waar samen wordt gewerkt met de van origine Nederlandse organisatie BEM.
Het aantal Onbeperkt-projecten, waar Nederlandse jongeren met een fysieke beperking aan deel kunnen nemen, wordt in 2020 opnieuw uitbereid, van twee naar drie. Zowel in Bolivia als in Bangladesh vindt in 2019 al zo’n project plaats. In 2020 gebeurt dat voor het eerst ook in Myanmar, waar World Servants samen met de Leprazending bouwt aan gebouwen voor Leprapatiënten.
www.worldservants.nl/werkvakanties