Op de gemeenteavond van 21 sept. kwam naar voren dat er behoefte is aan gezamenlijke activiteiten.
Wij (Aly Kuiphof, Siemon v/d Beek en Anna Boersma) hebben de handschoen opgepakt en doen nu een voorstel voor het komende seizoen.

Allereerst willen we de maandelijkse wandelingen op zondagmiddag weer starten.
We beginnen op zondag 31 okt. om 16.00 u bij de Mande. Vervolgens iedere laatste zondag van de maand.
Data: 28 nov. 30 jan. 27 febr. 27 maart en 24 april.
Hoe we de wandelingen gaan invullen willen we de eerste keer bespreken met de deelnemers.

Daarnaast hebben we een lijst gemaakt voor mogelijke activiteiten diewe met elkaar kunnen doen.

Hogebeintum: site: www.hegebeintum.info

Kleaster Hemelum: site: www.kloosterhemelum.nl

Bibliodrama (meerdere dagdelen/avonden): site: ????

Nijkleaster Jorwerd: site: www.nijkleaster.frl

Stoepa Hantum: site: www.karmakagyu.nl

Stadswandeling: sporen van Joods leven in Leeuwarden: site: www.historischcentrumleeuwarden.nl

Mogelijk zijn er gemeenteleden die zelf nog ideeën hebben dan horen we dat graag.
Mocht u belangstelling hebben voor één of meerdere activiteiten meldt u zich dan aan bij één van onderstaande personen.

Aly Kuiphof e-mail: m.kuiphof@knid.nl

Siemon v/d Beek e-mail: sie.beek@ziggo.nl

Anna Boersma e-mail: annaboersma@ziggo.nl