Vrouwengespreksgroep

De G.V.B. wil vanuit een Bijbelse visie, zoals deze zich in onze kerken ontwikkelt, werken aan een rechtvaardige samenleving, waarin voor vrouwen en mannen gelijkwaardige plaats is om te beantwoorden aan Gods bedoelingen met de mensen. Daarom zet de organisatie zich in om door middel van bezinning op de bijbel, toerusting en deelname aan activiteiten haar leden te stimuleren zich te ontwikkelen tot vrouwen die bewust en actief meewerken in kerk en samenleving.