Vacatures

Nieuwe ambtsdragers gevraagd

Elke keer als het voorjaar wordt, bekijkt de kerkenraad wie er aftreedt en hoe we de vacatures kunnen vervullen. Kerkenwerk is boeiend en vraagt inzet, maar geeft ook veel voldoening. We vragen u namen te noemen van mensen die u geschikt acht.
We zoeken:
– een preses,
– 2 ouderling-kerkrentmeesters
– 2 ouderlingen en
– 2 diakenen.

Het zou mooi zijn als we de kerkenraad weer voltallig krijgen.

U kunt suggesties sturen aan de scriba, dhr. Henk Boersma, Krúslings 11, 9247 EK Ureterp. Tel.: 0512-302631 of 06-255 732 78, e-mail scriba@itkeningsfjild.nl  of aan uw eigen ouderling.

Namens de kerkenraad Tjimkje de Haan