Vacatures

Contactpersonen

Een van de pijlers van gemeente zijn is onderling contact, met elkaar meeleven in goede en slechte tijden. Een belangrijke schakel in de ketting zijn contactpersonen.
Zij bezoeken mensen, gaan op verjaardagsbezoek bij 80plussers, brengen dingen rond en onderhouden zo nodig contact met de ouderlingen.
Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die contactpersoon willen worden in Bakkeveen, Siegerswoude of Frieschepalen. U bepaalt zelf voor hoeveel mensen u
contactpersoon wilt zijn, sommigen doen enkele adressen, anderen weer meer. U hoeft niet bevestigd te worden, maar dient wel toe te zeggen geheim te houden wat u in vertrouwen wordt verteld.
Voelt u zich geroepen?

Wilt u zich dan melden bij de scriba?
Zijn adres staat achterop het kerkblad en op de website bij de contact informatie.

Namens de ouderlingen Tjimkje de Haan