TSJERKEPAAD 2019

St Piter Ureterp

Ook dit jaar is de St. Piter weer op elke zaterdagmiddag van 6 juli tot en met 31 augustus van 13.30-17.00 uur geopend.
Er is een expositie van bijzondere levensloop schilderijen van de hand van Femmy Krol uit Veenhuizen.