Tienerdienst

Iedere eerste zondag van de maand is er Tienerdienst voor de tieners van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

We vinden het belangrijk om de kerkdienst in gezamenlijkheid te beginnen of af te sluiten in verbondenheid met alle aanwezige mensen, in de kerkzaal. Daarnaast is het goed om met elkaar bezig te zijn met de Bijbelverhalen, met gebeden, met gesprekken hierover, op een manier die aansluit bij de beleving van kinderen in deze leeftijd. We lezen en overdenken samen hetzelfde Bijbelgedeelte dat in de kerkdienst wordt gebruikt, we sluiten af met gebed en bidden elkaar Gods zegen toe.