Sint Piter staat open voor iedereen

De commissie ‘St. Piter staat open voor iedereen’ is op initiatief van de kerkenraad van It Keningsfjild opgericht voor het organiseren van niet-kerkelijk gebonden activiteiten voor alle inwoners van het dorp en wijde omgeving.

Het kerkgebouw dat mede met rijkssubsidie is gerestaureerd, krijgt zo ook een faciliterende functie voor de samenleving. De activiteiten doen mensen tegelijkertijd kennismaken met het monument, dat velen slechts van de buitenkant kennen.

De commissie is vanwege zijn bijzondere karakter samengesteld uit kerkleden en mensen van buiten de kerkgemeenschap.

Met een beperkt budget stelt de commissie een winterprogramma op passend bij het karakter van de kerk, zoals lezingen en concerten. De toegangsprijs is laag en in de pauzes wordt er in het kerkgebouw koffie en thee geschonken.