Siegerswoude

Bord Siegerswoude

Boven de ingang van het kerkje in Siegerswoude hangt een bord met de tekst:

Hear
meitsje my Jou
sillge wei kenber
om nea to
forbjusterjen!

Heer
maak mij Uw zalige
weg bekend
om nooit te
verdwalen!

Deze spreuk van ds. Cuperus werd in het begin van de 20ste eeuw boven de deur van de kerk geplaatst. Deze kerk kwam in de plaats van de kerk die op het kerkhof stond. De oude kerk werd begin 1900 afgebroken. Hij verkeerde in zo’n slechte staat dat restauratie niet meer mogelijk was en bovendien was er ook geen geld voor.
Het verhaal gaat, dat er geen potten, pannen en emmers genoeg waren om het lekkende water op te vangen
Dat deze oude kerk, gebouwd in plm. 1220, afgebroken is, blijft te betreuren. Het oude baarhuisje op het kerkhof dat is opgetrokken van de oude friezen (kloostermoppen) van de kerk, is het enige dat van de kerk is overgebleven.
Bijzonder aan deze oude kerk was dat het één der eerste kerken in Friesland was die opgetrokken werd met oude friezen. Op de fundering van de kerk heeft men een heg geplant. De oude kerkpaden, die stervormig naar de kerk liepen, zijn gedeeltelijk nog terug te vinden. In de huidige kerk hangen twee foto’s die een indruk geven hoe de oude kerk er uit heeft gezien.
Nog altijd gaat het verhaal rond dat de koster op een zondagmorgen de deur van de kerk niet open kon krijgen, Toen dit later met vereende krachten toch lukte, bleek er een paard achter de deur te liggen. Het dier was tijdens een onweersbui de kerk ingelopen. De deur was dicht gewaaid en het dier was jammerlijk van honger omgekomen.
Er werd toen, net als nu, maar één keer per maand een dienst gehouden.
De nieuwe kerk brandde in de oorlogsjaren af en werd in 1949 ten tijde van ds. van Drimmelen weer opgebouwd.