School-kerk-gezinsdienst

Eenmaal per jaar wordt er in samenwerking met basisschool (Skoalle) ‘De Dúnwizer’ in Bakkeveen een dienst voorbereid. Met de leerkrachten van de school wordt het thema en de uitwerking van deze dienst doorgenomen. Vervolgens wordt zowel op school door de leerlingen en de leerkrachten, als in de kerk door de voorganger hard gewerkt om de dienst uit te werken en vorm te geven. Zo komen we jaarlijks tot een feestelijke dienst met elkaar.