Redactie

Redactie “Yn en om ‘e Tsjerke”

tsjerkebled@itkeningsfjild.nl

Betaling Abonnementsgeld

Rabobank Drachten-Ureterp
NL19RABO 0305 102 737
Abonnementsprijs: € 10,- per jaar
Digitaal abonnement is gratis

Drukwerk

Drukkerij Pool
Opper Haudmare 2
9241 WD Wijnjewoude
0516-481597