Presentatie gedichtenbundel “Weefwerk” op 1 december 2019

Op 1 januari 2013 ging ik met emeritaat, waarop de vraag rees: wat nu?
Dat werd eerst uitrusten, daarna het leiden van kerkdiensten en een baantje als hulp in het pastoraat. Met veel plezier. Dat stopte allemaal vorig jaar, want je moet op tijd van ophouden weten, is mijn overtuiging. Waarna de vraag opnieuw rees: wat nu?
Ik besloot een oude hobby weer op te pakken: gedichten schrijven. Nu als middel om het lezen van de bijbel te bevorderen. Zo ben ik in het Lukasjaar, dat eind november eindigt, gedichten gaan schrijven. Streng voor mezelf koos ik oude dichtvormen, voornamelijk het sonnet, maar ook rondelen, ballades, blanke verzen. Om vanaf het begin feedback te krijgen, vroeg ik aan leden van mijn voormalige Leerhuis om een werkgroep met me te vormen. Siemon van der Beek, Wiebe Veenstra en Gerke de Vries kwamen op gezette tijden om de gedichten met me te bespreken en me erop te attenderen waar enige uitleg nodig was.
Zo ontstond er een bundel: rechts de gedichten, links enige uitleg en illustraties als oude schilderijen en fotos gemaakt in eigen beheer. (Een eervolle vermelding is er voor Dick Offringa, die heel wat foto’s heeft bijgedragen.) De hele bundel is trouwens in eigen beheer uitgegeven, want een uitgever vraagt je alles zelf te bekostigen en ziet dan wel of ie genoeg verkoopt om je er wat van terug te kunnen betalen. Bovendien ben je in eigen beheer vrijer in wat je doet. Dat zijn de overwegingen geweest.
De gedichten zijn een soort weefwerk van teksten van Lukas en teksten uit Tenach (het “Oude Testament”). De titel van de bundel is daarom: “Weefwerk.” Er staan 52 gedichten in, in principe voor iedere week van het jaar één. Maar de teksten volgen niet het kerkelijk jaar, ze volgen het evangelie van Lukas, ook al worden er gedeelten overgeslagen omdat andere evangeliën die ook hebben en ik natuurlijk door wil, komende winter – bij leven en welzijn. Boven ieder gedicht staat de tekst uit Lukas genoemd en de tekst of teksten uit Tenach waar Lukas zich in veel gevallen op gebaseerd heeft. De bundel lijkt me dan ook geschikt om thuis te lezen als een wekelijkse (of in een ander ritme) bijbelmeditatie, maar ik kan me voorstellen dat hij daarnaast geschikt zou zijn voor bepaalde bijbelkringen.
Op 1 december komt hij uit. We vieren dat als auteur en werkgroep met een bijeenkomst in It Teehûs, na de dienst en het koffiedrinken. We presenteren de bundel dan, lezen er wat uit voor, proeven de humor die er ook in zit, zingen een ballade die op een melodie uit het Liedboek is geschreven, drinken een slokje. Daarna is de bundel te koop. Over de prijs is lang nagedacht. Uiteindelijk heb ik besloten dat hij gedurende deze hele decembermaand (cadeaumaand tenslotte) voor € 10,- te koop is. Daarna kost hij € 12,00. We werken aan een betaalsysteem, waardoor de presentatie zelf niet belast wordt met geldbriefjes wisselen. Het zou leuk zijn u te zien tijdens de presentatie. Uiteraard geheel vrijblijvend, de ontmoeting is de hoofdzaak.
Tenslotte: de bundel verschijnt onder het pseudoniem Margriet Tevonderen. De naam Tevonderen was die van mijn grootmoeder Anna Catharina en is in die familie samen met haar uitgestorven. In mijn studententijd gebruikte ik die naam zo ook al. Vandaar. Wellicht tot ziens op 1 december?
Een hartelijke groet,
Ds. Margriet Eekels.