Tijdelijke regelingen

Aan ieder die betrokken is bij It Keningsfjild,

Onze kerkdiensten zijn met ingang van komende zondag 11 oktober voorlopig alleen online te volgen.
De kerkenraad heeft dit besluit genomen omdat de overheid ons vraagt om nog meer terughoudend te zijn in onze kerkdiensten en gezien de adviezen van de PKN, van de classis Fryslân en van ons College van Kerkrentmeesters.
Kerkdiensten zijn door de toename van de verspreiding van het virus een toenemend punt van zorg. Wij zijn zeer behoedzaam omgegaan met de mogelijkheden die ons de afgelopen tijd gegeven werden. Maar nu de besmettingen zo stijgen, vraagt de overheid ons nog meer terughoudend te zijn in onze kerkdiensten en geeft de overheid een aantal dringende adviezen.
Zoals onze classispredikant ds. Beekman schrijft: We waren blij met de nieuwe mogelijkheden, en zijn nu verdrietig deze de komende tijd weer te moeten missen.
U vindt een link naar de online kerkdiensten van It Keningsfjild op onze website https://www.itkeningsfjild.nl/. Omrop Fryslân zal de zondagen om 10.00 uur weer televisiekerkdiensten uitzenden.
Tot slot noemen we als bemoediging de woorden van synodepreses ds. Marco Batenburg: De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. (…) Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

Namens de kerkenraad van It Keningsfjild,

Siska Pennink, scriba

Plaatselijke regelingen