Oogstdienst 5 november 2023

Oogstdienst 31 oktober
Zondag 31 oktober werd de oogstdienst gehouden.
Veel mensen brachten groenten, jam en fruit mee om te verkopen. Alles is verkocht!! De opbrengst van de collecte in de kerk en de verkoop van de ingebrachte
artikelen bedroeg € 400,-!!

Een prachtig bedrag welke bestemd is voor de Voedselbank van Opsterland. De diaconie besteedt dit geld voor aankoop van goederen die in de pakketten worden gedaan en 1 keer per week worden uitgedeeld aan de mensen in Opsterland die een
voedselpakket ontvangen.

Hartelijk dank voor alle medewerking!

Inleveren kerstpakketten voor de Voedselbank in Gorredijk

Ook dit jaar kunnen weer gekregen kerstpakketten of artikelen uit kerstpakketten
ingeleverd worden voor de Voedselbank in Gorredijk.

De ontvangen artikelen worden bij de voedselpakketten gedaan welke voor de
kerstdagen worden verstrekt zodat de mensen met de kerst iets extra’s kunnen krijgen.

Dit wordt altijd erg op prijs gesteld!!

De artikelen kunt u brengen bij:

In Bakkeveen : Rein Reinsma Blauhûs 31

In Ureterp : Jetske van der Beek Harspit 14

Kerstattenties 2021

Ook dit jaar worden er weer kerstattenties rondgebracht naar de gemeenteleden die 80 jaar en ouder zijn.

De contactpersonen brengen attenties naar mensen in hun bezoekwijken die 80 jaar en ouder zijn.

Dit jaar heeft de diaconie van de Ontmoetingskerk in Ureterp de attenties geregeld.

Ze zijn gemaakt door de dagbesteding van het Kort Verblijfhuis van de stichting van der Bent in Ureterp.
Alle bewoners van verzorgingshuis De Lijte en de aanleunwoningen aan de dr. Prakkenleane in Ureterp krijgen ieder jaar dezelfde kerstattentie namens de Ontmoetingskerk, It Keningsfjild en de Levensbron.
Een groepje vrijwilligers uit de 3 kerken brengen deze zelfde attentie naar de bewoners.

De diaconie van It Keningsfjild brengt attenties naar het Ulenest, de Knippehoeve, Kort verblijfhuis, Lijtehiem en het Luwtehuis.

Ook zijn er dit jaar Steuntjes in de Rug naar een aantal gemeenteleden gebracht door de ouderlingen.