Missie en visie

Missie

Een zinvol bestaan voor mens en samenleving.

Visie

De protestantse gemeente (PKN) It Keningsfjild wil een gemeenschap van Christenen zijn die:

  • De Bijbel gebruikt als inspiratie voor onze relaties en voor betrokkenheid met de wereld waarin wij leven;

  • Open staat voor veranderende omstandigheden en inzichten met ruimte en respect voor elkaar;

  • Zoekt naar een balans tussen traditionele en eigentijdse activiteiten, waarin de elementen vieren, leren en dienen herkenbaar zijn;

  • Vanuit de kernwaarden: respect, betrokkenheid en verbondenheid, creativiteit en openheid, ruimte en vrijheid werkt.

PROFIEL ‘IT KENINGSFJILD’

Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten te Ureterp, Bakkeveen, Siegerswoude en Frieschepalen gefuseerd tot ‘It Keningsfjild’. ‘It Keningsfjild’ is aangesloten bij de Protestantse Kerk van Nederland (PKN).
De oude kerk in Ureterp kent een lange geschiedenis die wel 8 eeuwen teruggaat. Onlangs is deze kerk – de St. Piter – prachtig gerenoveerd.
Het kerkgebouw de Mande van Bakkeveen is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw eigenhandig door gemeenteleden gebouwd. Het is een modern gebouw dat ook voor andere doeleinden dan de kerkdienst kan worden gebruikt.