Meditatie

Jezus, naar wordt geloofd, zoon van Jozef,…zoon van Adam, zoon van God.  (Lucas 3:23 en 38)
Collega Margriet Eekels heeft een leuke en mooie gedichtenbundel met de titel ‘Weefwerk’ het licht doen zien. Ze vertelde zondag 1 december jongstleden over het ontstaan van de bundel. Zij weeft haar leeservaringen van Bijbelgedeelten tot gedichten. De vorm van het gedicht als een sonnet of rondeel dwingen haar haar gedachten zo bondig mogelijk weer te geven. In de bundel staat onder andere dit gedicht.

Adam, Jezus, en alle gelovigen

Ja, zoon van God was Adam al
dat bleef hij na de zondeval
en als zodanig naar zijn beeld
– zegt Genesis – begon de teelt
der generaties zonder tal.

Is Jezus een apart geval?
’t Is hoe je kijkt. Het is vooral
een hoge titel die hij deelt
( ja, zoon van God)

met wie Gods Woord vervullen zal
in toga of in overall.
Doe mensen, wat God aanbeveelt!
Bij Lucas steekt er een van wal:
ja, “zoon van God”.

In het gedicht stelt Margriet de vraag: is Jezus een apart geval? Daarover hebben mensen zich vele meningen gevormd. Al in de tijd van Lucas en tot nu toe kom je uitersten tegen: Lucas suggereert (3:23) dat Jezus zoon van Jozef was. Anderen (Johannes 8:19) menen dat hij een zoon van een romeinse soldaat was, Pantera genaamd. In ieder geval zijn we allemaal – ook Jezus – ‘kind van Adam’, oftewel mensenkind. En daarmee ‘schepsel Gods’. De kerk heeft geloofsbelijdenissen ontwikkeld: Jezus is Heer, is zoon van God, is God zelf! Wat doet afkomst of identiteit met ons mensen? Afkomst heeft zeker invloed. De verdachtmaking dat Jezus van een romeinse soldaat is, en dat zijn moeder op zijn minst in de val is gelokt, moeten zijn volgelingen kennelijk verdacht of belachelijk maken. Daartegenover stelt Lucas: Gods heilige Geest rustte op Jezus!  Margriet helpt ons om ook naar onszelf te kijken. We hebben onze afkomst en onze identiteit. En die is goed genoeg om als een licht te stralen op de plaats waar we leven. En dan doen wat God aanbeveelt. Die dubbele opdracht om te aanvaarden en te positief te handelen zijn al genoeg voor ons hele leven. Heb een mooi kerstfeest.

Ds. Jak Verwaal