Meditatie

Respect voor water is respect voor God
Een land dat wateren drinkt van de regen van de hemelen (Deut. 11:11)
In de taal van de Bijbel is water een meervoudsvorm: wateren.
Het woord is verwant aan het woord voor hemel. Wateren = maiem lijkt op hemelen = sja-maiem. Want omgang met water is als omgang met God.
In de Bijbel staan vele water-verhalen. Water-bewustzijn is verwant aan God-bewustzijn. De omgang met water is een aanwijzing voor de omgang met geloven.
Om een voorbeeld te noemen. In Genesis 26 ervaart Izaäk steeds tegenwerking in het vinden van water. Hij graaft een bron, maar door jaloezie en twist wordt de bron door anderen weer dichtgegooid. Het gevolg is dat iedereen tekort komt en gebrek lijdt. Maar Izaäk geeft niet op. Hij herhaalt het graven en het zaaien steeds weer. Maar steeds weer is er de jaloezie, de twist of ruzie. En Izaäk moet opnieuw beginnen. Uiteindelijk na vele tegenwerkingen en tegenslagen, overwint Izaäk de strijd en de tweedracht. Eindelijk blijft de bron van water voor een ieder open en er is genoeg voor iedereen.
Mozes in Deuteronomium 11: 11 wijst het volk van de Hebreeën op dezelfde uitdaging. De omgang met het water en de omgang met ons geloof zijn vergelijkbaar. Beide zijn om zo te zeggen ‘geschenken’ van de hemelen.
Water is geen politiek spelletje, water is geen winstobject, water is geen recht, water is geen strijdpunt voor twist of oorlog of gelijk hebberij.
Water is wel een aspect van Gods genade. Dat betekent dat alle burgers gevraagd wordt medeverantwoordelijk te zijn. Samenwerking vanuit vrijheid is noodzakelijk. In onze tijd zijn er plaatsen waar ernstig tekort aan water is.
Neem California (USA). Deze staat is een rijke en welvarende staat, zorgeloos. Het bewustzijn was zoiets als: laat ieder voor zich in de zon leven… Tot een ernstige watercrisis deze staat wakker schudde. Water doet ons beseffen dat we van goede raad en samenwerking afhankelijk van elkaar en ‘van boven’ zijn. Waterbewustzijn is vergelijkbaar met geloven, geloven dat wij met elkaar geloven in de toekomst in het land waar we willen leven. Laat waterbedrijf Vitens weer van ons allemaal worden.
Ds. Jak Verwaal (Zie S.M. Siegel: Let There Be Water. 2015)