Meditatie

‘Een mens wordt geboren om zich in te zetten‘ (Job 5: 7)
Kennelijk zitten wij mensen zo in elkaar dat onze inzet en ons werk ons pas voldoening en tevredenheid geven. Vooral als het werk onze creativiteit vereist. Als wijzelf iets van waarde kunnen toevoegen aan onze arbeid en inzet. Wie onder dwang van andere mensen slaafse arbeid moet verrichten, wordt vanzelf boos en ontevreden. Maar ook omgekeerd. Wie langere tijd vakantie houdt, niets meer doet wordt ook vanzelf ontevreden.
Ik lees in mijn krant een mooie serie over gepensioneerde mensen. Indien deze mensen echt tot stilstand komen en ‘niets’ gaan doen, worden ze ziek. Ze overlijden voortijdig. Werk is dus niet bedoeld met het oog op geld verdienen. En geld verdienen is niet bedoeld om steeds sneller luxe spullen in je huis te verzamelen. Werk is ook niet bedoeld als een last die we met mopperen moeten dragen.
Nieuwe uitdagingen komen op onze samenleving af, die eigenlijk al langer spelen. Ooit in 1997 bezocht ik het bedrijf ‘De 12 ambachten’ in Boxtel. De oprichter van het bedrijf was al bezig met uitvindingen om efficiënt met water en grondstoffen om te gaan. Een WC zonder waterverbruik, maar wel met hergebruik van het fosfaat in het afval, een uiterst zuinige douchekop die water vernevelt, een kachel met gezonde en efficiënte stralingswarmte.
Mij valt op dat als mensen zich met deze uitdagingen bezighouden, al snel vele werkzame ideeën opborrelen. Vooral ook met hoeveel plezier en energie naar oplossingen wordt gezocht. Uit dit gegeven trek ik de conclusie dat werk een middel is voor onze spiritualiteit. Zo u wil: een kanaal voor Goddelijkheid. Positieve motieven krijgen een kans om aan een mooi plekje op aarde te werken.
Een nieuw gevaar dreigt. Een activist zei laatst: er komt een klimaatoorlog. Het is alles of niets. Met geweld en dwang moet worden ingegrepen. Zo niet, dan gaat de mensheid ten onder. Daartegenover zijn er ook groepen die reageren. Die bereid zijn om tegengeweld te gebruiken. Zo kan de spanning van fanatisme tegenover wanhoop tot geweld en oorlog leiden.
Zelf ben ik blij dat ik deel mag uitmaken van een gemeenschap van mensen met vele opvattingen en ervaringen. Boeren en bouwers, natuurkenners en beleidmakers. Met kerkdiensten waar bezinning, lied en gebed ruimte krijgen. Zo neem ik even afstand van de haast en van de angst. Zowel ons lichaam als onze ziel/geest heeft de rust van de sabbatdag nodig om op adem te komen. Om te bezinnen hoe we kennis en hulpbronnen kunnen gebruiken om een weg naar de toekomst te vinden. Wat mooi eigenlijk. Aan ieder van ons zijn de mogelijkheden gegeven om bij te dragen. Om mee te doen. Zo zien we de weg open naar een zinvol leven.
In Genesis 2: 5-8 staat de opdracht van mensen voor deze schepping mooi verwoord. De regen zal komen. De mensen worden gevormd om de aardbodem te bewerken en te bewaren: Zo schieten uit de aarde allerlei bomen op, met heerlijke vruchten.
Ds. Jak Verwaal