Inspiratie

Van 20 tot en met 22 oktober 2023 was het inspiratiefestival op Terschelling.

Voor velen was het een hele klus om naar Terschelling te komen vanwege Babette. Zo heette de storm die over het noorden raasde. Boten vielen uit. Het regende, soms zelfs hagel. Geen regenpak hield de striemende regen en kou tegen. Schoenen waren doorweekt. Op het strand werd je omgeblazen.
Het maakte direct duidelijk wat wind (spiritus) kan doen. Het kan je helemaal van de weg blazen, je hebt kracht en doorzettingsvermogen nodig om
tegen de wind in te gaan, de wind kan je ook vleugels geven wanneer je de wind in de rug hebt.

Kernwoorden waren: Verbinden, verdiepen, vernieuwen.
De verbinding heb ik ervaren in de gesprekken met de festivalgangers. Ik heb ervaringen gedeeld over mijn leven en werk en verhalen gehoord van anderen. Mooie en inspirerende ideeën gedeeld. Geloof en leven kwamen samen in deze verhalen.
Verdieping heb ik ervaren in de workshop meditatie, waar je stil wordt. Die stilte geeft rust in een tijd waarin zoveel op ons afkomt. Even stilstaan bij wat goed is op dit moment.
Vernieuwing heb ik ervaren in de kerkdiensten, waar op zoek gegaan werd naar nieuwe taal en oude rituelen, die aansluiten bij deze tijd.
Het doel van dit festival was dat je geïnspireerd wordt en dit meeneemt naar je eigen situatie. Wat neem ik mee?
Voor mezelf heb ik mooie en inspirerende dagen gehad. Ik ga daar zeker iets mee doen.
Wat? Dat heeft nog even tijd nodig om te bezinken. Voor deze meditatie uit de openingsviering:

Maak het licht in mij lieve God,
maak het licht in mij
waai waai waai, met jouw geest
om mij heen-door mij heen
Uit de slotviering een deel uit het lied: Gods verhaal gaat door.
Als onze wegen leiden naar een nieuwe horizon,
zal God zijn trouw bewijzen; Hij houdt vast wat Hij begon.
Ook straks als onze paden niet langer samengaan;
Wij blijven diep verbonden in zijn Geest en in zijn Naam.
Gods verhaal gaat door; Hij geeft een nieuw begin.
Zo stappen wij de toekomst in.

Ds. Aafke Nicolai

Johannes 6 vers 9 ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen’

Een aantal keren per jaar vergadert de kerkenraad in de Mande en in het Teehûs.
De laatste anderhalf jaar vergaderen we hoofdzakelijk in de Mande, sinds Oekraïners een onderdak hebben gekregen in het Teehûs.
Eenmaal per jaar wijken we af van die locatie en gaan we naar een mooie plek voor bezinning.
Dit jaar zaten we op vrijdagmiddag 15 september 2023 aan een grote tafel in een tuin, aan de rand van bos en weiland, omgeven door bomen en zingende vogels. Het voelde als een geschenk om zo’n prachtige plek samen een aantal zaken van de gemeente te bespreken. Daar las ik het verhaal uit Johannes 6: 1-15, waarin Jezus ook niet binnen blijft zitten, maar erop uit gaat. Hij gaat naar het open veld en de menigte achtervolgt hem. Daar aangekomen blijkt het al laat te zijn en de mensen hebben honger. De leerlingen zien het niet zitten om voor zoveel mensen brood te kopen.
In Johannes 6 staat ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ In alle vier evangeliën staat dit verhaal, alleen in Johannes is deze jongen. Hij heeft vijf broden en twee vissen. En het blijkt genoeg te zijn voor iedereen.
Mijn opa Johannes vertelde mij: ‘Het is volgens mij zo gegaan. De jongen was de eerste die zijn broodjes en vissen uit zijn jaszak haalde. De meesten hadden ook eten bij zich, maar hielden dat nog even achter. Toen de jongen deelde volgden anderen en was er ruim voldoende voor iedereen.’ Wanneer je deelt is er genoeg voor iedereen.
Bij de Kleasterochtend in Nykleaster Jorwert wordt ook afgesloten met een gezamenlijke, zelf meegebrachte lunch. Op 11 oktober 2023 gaan een aantal gemeenteleden hieraan meedoen. Op de bezinningsdag hebben we naast letterlijk brood ook ideeën, gedachten, plannen, teleurstelling, vernieuwing en hoop gedeeld. Wanneer we durven delen met elkaar dan gaan we samen op weg naar Gods toekomst, samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Op de bezinningsdag van de kerkenraad las ik een gebed voor dat in veel levens-situaties hoopvol en troostrijk kan zijn:

“Moge de God van liefde die zijn liefde uitdeelde
ons sterken in onze liefde voor anderen.
Moge de Zoon die zijn leven uitdeelde
ons helpen te delen met elkaar.
Moge de Heilige Geest die in ons woont
ons zo bezielen dat wij zelf een zegen zijn.”

Ds. Aafke Nicolai