Veertigdagentijd en Pasen 2024

Pasen 2024

Bijbeltekst:

‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was …’
(Johannes 20:1)

Een nieuw begin

Johannes opent zijn evangelie met
‘In het begin was het Woord …’
Het is een variatie op het eerste bijbelvers.
Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin:
‘Vroeg op de eerste dag van de week …’
Een nieuwe week breekt aan.
Het leven gaat open.
Het open graf is er de stille getuige van.
Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel.
Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen,
de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven.
Wie kan dit wel?
Duisternis is hardnekkig!
Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis.
Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt
de eerste stralende getuige van de Opgestane. 

Schikking

De bol ligt met de opening schuin naar boven.
Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven.
Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken
vormen samen een levensader

Meditatieve tekst 

Een stroom van licht
verdrijft het duister.
Kleurrijke,
geurende lente.

 

___________________________________________________________________________________________

 

Stille Zaterdag

 

Bijbeltekst:

Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt.
(Klaagliederen 3:26)

Vertrouwen op God  

In deze teksten gaat het over wachten en vertrouwen.
Alles op zijn tijd, niet per se op mijn of op jouw tijd
In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar
dat we moeten wachten, de mens domineert alles.
Omgaan met ons ongeduld is moeilijk,
behoeften worden zo snel mogelijk vervuld.
Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen
op het mooie dat komen gaat,
de opstanding van het licht, de nieuwe morgen

Schikking

Schuin op de groene bol ligt het houten kruis.
Ranken van klimop als teken van trouw
zijn toegevoegd aan het beeld

Meditatieve tekst 

Het kruis als aardse belofte,
tekens van hoop,
trouw
en toekomst
___________________________________________________________________________________________

 

Goede Vrijdag

Bijbeltekst:

Ook al schreeuw en huil ik uit alle macht,
Hij wil niet naar mijn gebeden luisteren! (Klaagliederen 3:8)

Duister is het en zwart.
Er is geen licht meer zichtbaar.
Deze tekst sluit aan bij hoe we de Veertigdagentijd begonnen,
bij de tekst van Aswoensdag.
Op deze woensdag startte de periode van bezinning:
‘wie zijn wij, wat doen wij?’
Deze lezing gaat over het zien van diepe ellende, duisternis.
Vragen die we stelden of reflecties die we hebben gevonden
hebben geen antwoord of vervolg gekregen.
Het maakt wanhopig.
Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is geworden;
een letterlijke duisternis over het hele land (Lucas 23)?
Een van God verlaten dag

Schikking

 We zien het kruis schuin tegen de bol liggen.

Meditatieve tekst 

Het houten kruis
dat de wereld draagt.
Oorverdovend stille
zoute tranen.

__________________________________________________________________

Witte Donderdag

Bijbeltekst
Hierop zei Jezus: ‘(…) Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’
(Johannes 13:11)

Je mag zijn als Ik

In deze tekst is veel symbolische taal verwerkt.
Jezus gebruikt het voeten wassen om de discipelen iets te leren
en het is een oproep om te handelen.
Hij inspireert degenen die het zien.
Hij is het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ van de leerlingen
(de wereld) op zich te nemen,
en Hij schenkt de schoonheid van het eeuwige leven.
Daarmee roept Hij de leerlingen op om een dienaar
voor elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen.

Schikking

In de bol zijn klokjes geplaatst,
de oproep om dienaar te zijn
Hiervoor is een witte campanulaplant gebruikt
die in de bol wordt geplaatst.
De witte doek verwijst naar de voetwassing.
De campanula is een makkelijke plant met kleine sterke bloemen
die eindeloos bloeit en groeit, zelfs in onherbergzame gebieden.
Zelfs tussen de stenen overleeft deze krachtpatser.
Het is een dankbare bloem waarmee je kunt laten zien dat je dankbaar bent.

Meditatieve tekst

Geroepen als profeet
zoals bloesemtakken
de lente roept
Luister
nieuw bewustzijn.

 _____________________________________________________________________

Palmpasen

 

Bijbeltekst

‘…kijk om je heen(…)of er iemand is die rechtvaardig handelt,
die naar eerlijkheid streeft’  (Jeremia 5:1)

Een rechtvaardige Vandaag begint de Goede of Stille Week.
We lezen het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem.
Hoe feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus huilt als Hij de stad binnenrijdt.
Hij ziet namelijk al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil dat de
stad over zichzelf heeft afgeroepen.
Ook Jeremia kent deze tranen.
Het volk is terug bij af.
De aarde is woest en doods geworden, net als in den beginne.
Is er nog enige hoop voor Vrouwe Sion, voor volk en vaderland?
Jeremia is onthutst en bang. Is er nog een rechtvaardige te vinden?
Deze week lezen we het verhaal van Jezus’ lijden en sterven.
De rechtvaardige die het oordeel draagt.

Schikking

 We zien een alternatieve palmpasenstok.
In plaats van een broodhaantje is de bol op de stok geplaatst.
De Palmpasenstok symboliseert op deze manier het kruis
dat gedragen wordt om de aarde te redden.

Aan de palmpaasstok zien we slingers met geregen abrikozen en noten bevestigd,
de abrikozen staan voor de dertig zilverlingen, die het verraad symboliseren.
De 12 noten symboliseren de 12 apostelen.
De buxus symboliseert Palmpasen.

Meditatieve tekst

Hosanna!
roept het volk.
De twaalf juichen,
vrezen verraden.
Levende aarde.

 

———————————————————————————————————

5de zondag Veertigdagentijd

 

Bijbeltekst:

‘…omdat jij het recht hebt om als losser op te treden.’
(Jeremia 32:7)

Een losser

Jeremia zit gevangen. Koning Sedekia vindt het te riskant om hem vrij rond te laten lopen. De woorden van deze onheilsprofeet zouden het volk weleens kunnen demotiveren. Nog altijd proberen machthebbers critici de mond te snoeren door hen op te sluiten. Maar God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia de opdracht om de akker van zijn neef Chanamel te kopen, zodat het land in familiebezit zal blijven. Lossen, heet dat in de Bijbel. Dat Jeremia, juist nu koning Nebukadnezar op het punt staat om de stad in te nemen, de losser van zijn neef moet zijn, spreekt boekdelen. Ook al valt straks de stad, het land zal nooit het eigendom van de koning van Babel worden. Jeremia, de ‘onheilsprofeet’, blijkt een losser te zijn.

Schikking

Aan het groene mos wordt wat gras toegevoegd, de verwijzing naar het land.
De drie-kleurige viooltjes staan symbool voor
de aanwezigheid van God,
hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn…
In het midden een puntvormig blad,
als teken voor de rechtvaardige.

Meditatieve tekst

De aarde
bezitten, gebruiken…
te eren.
Rechtvaardig
is de nederige mens.

 

———————————————————————————————————

Biddag/Vesper Veertigdagentijd

 

Bijbeltekst:
(Prediker 3:2)

Alles op zijn tijd

In de tekst van vandaag gaat het over de kringloop van het leven,
de kringloop van het groeien.
Alles zal gebeuren op de tijd die ervoor bestemd is,
als de omstandigheden daar goed voor zijn.

De lezing eindigt dan ook met de tekst in vers 12 en 13:
wees vrolijk, geniet van het leven.
Het is een geschenk van God dat je kunt genieten
van eten en drinken na een periode van werk

 Schikking

De bol is weer een beetje groener.
De tulp staat symbool voor het gebed.
De drie tulpen samen symboliseren de omarming
van de aarde vanuit het gebed.

Meditatieve tekst

Bloemen
als gevouwen handen.
Biddend voor
vruchtbare aarde.
Groei, ontwikkeling, leven.

———————————————————————————————————

4de zondag Veertigdagentijd

Bijbeltekst:

‘Ik zal je een hoopvolle toekomst geven’.
(Jeremia 29: 11)

Een hoopvolle toekomst 

Vandaag is het een klein beetje Pasen. Het donkerpaars van boete
en inkeer kleurt roze.
We worden opgeroepen ons te verheugen.
Oordeel is niet Gods laatste woord, zijn laatste woord is genade, Pasen!
Jeremia beseft dat. Ballingschap is net Gods laatste woord tot Israël,
maar het voorlaatste.
Het laatste woord is: een hoopvolle toekomst!
Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede
en voorspoed voor de stad, zelfs voor Babel!

Schikking

 De bol in nog groener geworden, er is hoop!
De roze tulp onderstreept dit.

Meditatieve tekst

Bloem
als gevouwen handen.
Biddend
om het Vredesteken
uit de hemel.

———————————————————————————————————

3de zondag Veertigdagentijd

Bijbeltekst:

‘Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken’.
(Jeremia 26:3)

Wie weet?

 Slechts één ding in het leven is zeker, namelijk dat het onzeker is.
Wat gebeurt er morgen? Hoe zal mijn leven verlopen?
In de Bijbeltekst lijkt God ook onzeker. Hij weet niet of Hij gehoor zal vinden.
Jeremia moet het volk oproepen te breken met hun
kwalijke praktijken, maar zullen ze tot inkeer komen?
Na zijn preek is het volk woedend en men wil hem doden.
Gelukkig zijn er rechters die beseffen dat Jeremia woorden van God spreekt!

Schikking

 Ogen om te zien, oren om te luisteren…
maar er wordt niet gezien en geluisterd.
De paarse bloemen van de primula symboliseren
de donkere ogen waarin het licht niet in weerkaatst.
Van onderaf wordt de bol iets groener door het toevoegen
van mos tussen de schors.
Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

Meditatieve tekst

Gedoofde ogen met
sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan….
niets

———————————————————————————————————

2de zondag Veertigdagentijd

Bijbeltekst:

“Jullie zin in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker”.
(Jeremia 18: 6)

De pottenbakker die niet opgeeft

 Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe boodschap die Jeremia
moet doorgeven aan Israël.
Als de potten niet willen lukken rest de pottenbakker maar één ding:
de potten stukbreken en opnieuw beginnen…
De mensen in Jeruzalem voelen de profetische kritiek haarfijn aan.
Ze zetten Jeremia gevangen.
Hun boosheid zit hen zo in de weg dat ze nauwelijks oog hebben voor de
pottenbakker die niet opgeeft.
Volhouden en niet opgeven het goede te doen, trouw blijven aan de boodschap! 

Schikking 

De bol staat op een terracotta pot, rond de bol komt
een dunne krans van hedera blad. Van onderop wordt de bol
iets groener door het toevoegen van mos.

Meditatieve tekst

 Trouw van God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.
———————————————————————————————————