Kerst 2022

Lucas 2: 1-7
En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in de gastenverblijf.
 
Niet alleen in de verre voorgeslachten van Jezus ‘rommelt’ het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. De Heilige Geest had Jezus laten groeien. Dan moet ze hoogzwanger op reis van Nazareth naar Bethlehem en komen ze in een stal terecht. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind. Ze hoort nóg het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen. Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar leven.
 
Meditatieve tekst:
Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

Vierde Advent 2022

Genesis 38: 26

Juda herkende ze en zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven’.
 
In kerstreclames schitteren veel gasten om overvloedige tafels. Kerst staat dan voor ‘het goede leven’.
Maar wat als je niemand hebt om je leven mee te delen? Als het huilen je nader staat dan het lachen?
De bijbel laat ons zijn dat Jezus naar de wereld kwam om dichtbij mensen in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. Haar schoonvader komt zijn beloften niet na waardoor ze, naast haar rouw, ook nog in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Wanneer ze door een list zwanger raakt schaamt Juda zich voor haar ellende. Jezus verbindt zich met haar als de Immanuel, God met ons. Dat is Kerst.
In de schikking zien we pluizige riet: dit hangt als een sluier langs de rand. De roze peperbes staat symbool voor de pijn van Tamar, welke werd verzacht toen ze zwanger werd, het licht brak voor haar pijn heen.
Meditatieve tekst
Verstopt achter de sluier
van gekoesterde herinneringen 
komt ruimt
voor nieuw leven.

Derde Advent 2022

Jozua 6: 25a
Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard,
samen met haar hele familie.
 
Dat klinkt niet positief, ‘de hoer Rachab’. Door dat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho’s samenleving. Ze hoort van de verhalen over de God van Israël, de mannen van Jericho zijn bang…Maar bij haar ontstaat er door die verhalen een verlangen naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding. Vanuit die hoop helpt ze spionnen via een rood koord de stad uit. Ze smeekt hierbij wel dat zij in ruil hiervoor haar en haar familie zullen sparen. En zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de Redder, leidt.
In de schikking zijn we malusappeltjes en rode bessen,symbool voor het rode

koord dat Rachab uit haar raam hing.

Meditatieve tekst
Verbonden met het rode koord,
vruchten van liefde
te vinden in vrijheid.

 

Tweede Advent 2022

Ruth 4 : 15
Je schoondochter, die je meer liefhad dan duizend zonen, heeft hem gebaard.
Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever uit je eigen groep toe. Wilde Naomi misschien daarom liever dat Ruth terug ging naar haar eigen land?
Maar Ruth haar geloof in de God van Israël zit diep ze blijft trouw aan Naomi. Dan blijkt ze met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God een plaats aan Ruth in Zijn familie.
In de schikking zien we korenaren, Ruth komt terecht in het broodhuis Bethlehem.
De Pinusnaalden, van de pijnboom, geven het verdriet van Ruth en Naomi weer.

Eerste Advent 2022

De lezingen in de Adventstijd sluiten aan bij het jaarthema ‘Aan tafel”
De tafel waaraan iedereen wordt uitgenodigd, mee mag doen, het leven vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. De lezingen gaan over een vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus:

Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar.  Vrouwen met een bijzonder moeilijke achtergrond. Bij hen staan we de komende zondagen stil.
Bijbeltekst 2 Samuël 11: 26
De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot.
We weten dat deze vrouw Batseba heet, maar in de bijbeltekst is ze een vrouw zonder naam. Ze is erg knap en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. # MeToo. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!
In de schikking van vandaag:
we zien paars, de kleur van de rouw. Batseba verloor haar man.
Het geel geeft de koninklijke kleur weer. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.
Jong is zij, mooi
in paarse rouw, 
aan de koninklijke tafel.

Eeuwigheidszondag 2022

Als een rots
blijft je naam bestaan
opgericht in het Licht van de Eeuwige
Rotsvast vertrouwen
Houvast voor ons.

Veertigdagentijd 2022

Pasen

Johannes 20: 1 – 18
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd. De Heer is opgestaan!
En daarmee lijkt alles gezegd.
Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.
De schikking is uitbundig, een nieuw begin, een nieuwe lente.
Meditatieve tekst
De aarde zit boordevol hemel
en elke struik hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie voor God.

Stille zaterdag

Lucas 24: 10(11)
Na de stilte en doodsheid van de sabbat, breekt een nieuwe morgen aan.
‘Maar op de eerste dag van de week’, het is als het vlammetje dat we in de paasnacht ontsteken om er de paaskaars mee aan te steken. Het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich.
Er komt licht.
Acht is het getal wat de nieuwe dag symboliseert. Een ster in de nacht geeft licht.
Bij de schikking is een 8-puntige ster geplaatst en de blauwe anemonen zijn vervangen door acht witte anemonen.
 
Meditatieve tekst
 
Het daglicht lonkt,
een nieuwe dag breekt aan,
de toekomst opent zich.
Er komt licht.
We gaan de toekomst tegemoet.

Goede Vrijdag

Johannes 18 : 1 tot  19: 42 en gaat over de gevangenneming van Jezus tot de graflegging.
Uit de tekst blijkt dat Jezus wist wat er ging gebeuren. Het beeld dat Jezus als voorbeeld gaf van het zaad in de akker dat eerst moest vergaan voordat het vrucht kan dragen, wordt hier werkelijkheid.De toekomst lijkt dicht…
In de schikking zien we het kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken.
Verder zien we vijf paarse anemonen, teken van lijden en de rouw.
Meditatieve tekst
 
Vandaag wordt het stil.
Woorden stokken.
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil.

Witte donderdag

Johannes 13: 1 – 15
Dit Bijbelgedeelte vertelt over de voetwassing door Jezus. Jezus weet dat Hij terug gaat naar God, het is alsof Hij het de leerlingen nog eenmaal voor wil leven dat ze dienstbaar moeten zijn. Witte Donderdag herinnert ons nederig en dienstbaar de weg achter de Heer te gaan. Elkaar dienen, dat is leven met het oog op de toekomst!
Bij de schikking zien we een schaal en een handdoek. Brood en wijn worden
verbeeld door korenaren en de druiventros.
Meditatieve tekst:
Paus Franciscus waste in 2019 de voeten van twaalf gevangenen in de buurt van Rome. “Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid” gaf hij deze mannen mee. Met zijn krachtig voorbeeld diende hij de kerk om diezelfde houding aan te nemen.

Palmzondag

De schikking is gebaseerd op Lucas 22 :7 – 38. Hierin staat de voorbereiding van de Pesachmaaltijd beschreven. Jezus spreekt dan de eeuwenoude woorden: “Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed”.

Het avondmaal stel symboliseert Brood en Wijn, de viering van het avondmaal.
De buxus verwijzen naar de intocht in Jeruzalem.
Meditatieve tekst:
Brood en wijn. 
Aan de tafel van de Heer blikken we terug naar wat was 
maar we kijken ook vooruit. Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. 
Tot die dag blijven we  vieren, gedenken, hopen.

VIJFDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

De schikking is gebaseerd op Lucas 20: 9 – 19

Het gaat hierin over de gelijkenis van de man met een wijngaard.
In de lezing staat het toekomstige lijden centraal op twee manieren, een verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst uit Johannes 15:”Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.”
De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.

 

VIERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

De schikking van vandaag is gebaseerd op de tekst uit Lucas 15: 11 – 32
In deze lezing gaat het over de gelijkenis van de verloren zoon. HIer staat het huis van God  de Vader centraal.
We zien groene takken en de eerste bloesems, feestelijk en symbolisch voor een nieuw begin.
Meditatieve tekst:
 Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.
 
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, is zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

DERDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Lucas 13: 1 – 9

Lucas 13 begint met een pittige toespraak. Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden.
In de schikking zien we een vijgen tak en een helleborus.
Meditatieve tekst:
Goede God,
U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons,
Amen

TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Lucas 9:28 – 36
Dit bijbelgedeelte wordt wel de verheerlijking van Jezus genoemd, hier wordt Jezus erkent als Gods Zoon. Een moment om stil te staan en stil te worden, een heilig moment. In de schikking.
In de schikking zien we een wolk gemaakt van pampasgras en gipskruid.
Meditatieve tekst:
Woordenloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus. Een ervaring die alle werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon!

Vesper 9 maart

Lukas 11: 1 – 13.
Deze lezing gaat over het ‘Onze Vader’ .
We zien 7 witte tulpen, de tulp staat symbool voor gebed.
Meditatieve tekst:
God,
U zorgt.
Alleen al door Uw naam, U bent aanwezig.
Onze zorgen brengen wij bij U.
Open onze ogen voor het goed,
voor het geschenk van de Heilige Geest.
Amen.

.

Eerste zondag Veertigdagentijd

Lucas 4: 1-13
In dit bijbelgedeelte lezen we dat Jezus wordt driemaal door de duivel op de proef gesteld.
De tarwe aren geven aan dat de mens niet leeft van brood alleen.
In de pot bloeiende primula’s. De Nederlandse naam is Hemelsleutels en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat.
Er is een veelgebruikte oefening waarbij iemand zich vanaf een tafel achterover in opvangende armen laat vallen. Een oefening in vertrouwen. Voor we het weten laten we ons vallen in de armen van bestaanszekerheid, dagelijks brood, onze positie, macht. Jezus vestigt echter de blik op waar het om gaat: God is de betrouwbare en heeft de tijden in de hand. God komt de aanbidding toe.

Kerst 2021

Kerst 2021


Johannes 1:4  I
n het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
 
In het licht van de Kerst, de komst van Christus, zo schetst Johannes, is ook het leven zelf gekomen. Het licht voor de mensen is het leven de voor de mensen. Licht en leven. In de paaskaars zien we beide iedere zondag ontstoken. De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het betekent de komst van het leven zelf.
Bij de schikking:
De zon is helemaal opgekomen. Tussen de stralen zijn bloemen geplaatst. En sterretjes. Een lichtsnoer laat de schikking extra stralen.
Stralend licht,
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

4de Advent 2021

Gelukkig is zij de geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. (Lukas 1:45)
Door haar ontvankelijkheid hielp Maria de geschiedenis te veranderen, al had ze geen vermoeden hoe. En nog altijd is ze voor talloze mensen wereldwijd een bron van inspiratie. Een voorbeeld hoe je je leven in dienst kunt stellen van het werk van God.
In de schikking zijn er wilgenkatjes geplaatst tussen de stralen, zo worden de stralen langer en talrijker. Voor de schikking staan twee amaryllisbollen met de knop, gewikkeld in blad.
Verborgen in de bol
groeiend naar het licht,
nieuw leven
gezegende toekomst.

3de Advent 2021

Lucas 3:11 
Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.
Het koninkrijk van God is geen luchtfietserij. Geen grote woorden over een ideaal dat nooit werkelijkheid kan worden. In het koninkrijk van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door wat wij doen: Delen van wat je hebt, genoegen nemen met wat je krijgt.
Deel met elkaar
het brood,
het leven
in het volle licht.

2de Advent 2021

Lezen: Lucas 3: 1-6
Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen,het dopen van Jezus.
De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer.
Voor de schikking staat een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje. Dopen met licht.

Johannes doopte
met levend water,
in het morgenlicht

1ste Advent 2021

Lezen Lucas1: 5-25
En zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken. (Lucas 1: 17b)
 
Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein. Voor de schikking ligt een vrucht in wol en linnen verpakt, veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen.
Gedroogde grassen,
als stralen van de zon.
 – Morgenlicht – 
vol verwachting.

Eeuwigheidszondag 21-11-2021

Paaszondag 2021

‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’ 1 Johannes 4:21 
 In de traditie van de kerk zijn de zes – later zeven – daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven werken van barmhartigheid gaan heten. Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar het ten diepste om draait. Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er daadwerkelijk zijn als die ander een beroep op jou doet met zijn honger, dorst of ziekte? Wees barmhartig. Sommigen zien dit vervolgens weer als een samenvatting van de boodschap van de Bijbel. Voed de hongerigen en geef de dorstigen te drinken; geef de vreemdelingen onderdak en kleed wie naakt is; bezoek wie ziek is en gevangen zit en begraaf de doden. Zeven keer barmhartigheid. Zodat de ander ervaart: ik ben er ook voor jou.
Bij de schikking
 Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen. Er zijn allerlei  voorjaarsbloemen zijn gebruikt.
Tekst voor de viering 
De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

Goede Vrijdag 2021

De tekst komt uit het gedicht van Menno van der Beek (couplet 6)

Zijn hart was vast te groot,
want de regering, het geld, de macht
en andere groeperingen hebben hem opgepakt
en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

Bij de schikking
Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een -dood- stille tijd.
Het verraad, de verloochening en de kruisiging.
Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad.
Een kruis van takken (ligt of staat) in het hart.
Het hart is gesloten.
We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.

Tekst voor de viering
Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan.
We zouden de Waarheid kunnen omarmen,
maar lopen er vaak liever voor weg.
Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit.
We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd.
Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af.
Vandaag staan we hier bij stil en keren ons naar binnen.
We onderzoeken ons eigen hart.
Zijn wij bereid om de Waarheid te horen?
Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

Witte donderdag 2021

De teksten komen uit het gedicht van Menno van der Beek (couplet 1 en 2)

Hij hing op straat rond
Ik had geen idee wat hij daar deed.
Beleeft vroeg ik hem mee en
bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord.

Dat hebben we geweten
vooral bij een paar glazen mooie wijn
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
Eindelijk.

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.

Palmpasen 2021

De doden begraven
‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en
begroef ik het lijk’ – Tobit 2:7

Bij de schikking
Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen plaatsen we paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.

Tekst voor de viering
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

5de zondag 40-dagentijd 2021

De hongerige te eten geven
Bij de schikking: Brood om te leven.
 ‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’ Mattheüs 25:35

Brood om te delen. In veel kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld. In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. De bonen zijn in het water gelegd en ontsproten. Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart.
Tekst voor de viering:
Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

4de zondag 40-dagentijd 2021

Bij de schikking:
‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’ Mattheüs 25:36

Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt. Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze schikking worden de glazen bekleedt met touw. Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen plaatsen we bloeiende bloesems.
De takken en de bloesems vallen naar elkaar toe zodat er een soort van
‘luchtig geweven kleed’ ontstaat.

Tekst voor de viering:
Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

3de zondag 40-dagentijd 2021

Vandaag de derde van de 7 barmhartigheden: Onderdak bieden:

De vreemdeling onderdak bieden ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ Mattheüs 25 : 35

De schikking bestaat uit acht boomstammetjes, geplaatst in de vorm van een open hart. Tussen de boomstammetjes staan zeven glazen. In de glazen staat een groot blad wat bescherming geeft aan de kwetsbare bloemetjes in de kleine glaasjes, Het nestje staat voor veiligheid.
Tekst voor de viering:
Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

2de zondag 40-dagentijd 2021

Deze tweede zondag van de Veertigdagen tijd  gaat het om:
De dorstigen laven
‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’ Mattheüs 25:35
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’. De glazen zijn deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.
Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

1ste zondag 40-dagentijd 2021

De bloemschiksuggestie voor de Veertigdagentijd en Pasen is geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie – ‘Ik ben er voor jou’
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.
Elke zondag van de veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal, vandaag: De zieken bezoeken,
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ Mattheüs 25:36

Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven. Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar.
In de glazen zien we paarse bloemetjes van de primula.
Tussen de glazen staan boomstammetje, over de spiegel liggen gedroogde paarse bloemetjes, geurig symbool voor goede zorg.

Kerst 2020