Klokkenstoel begraafplaats Siegerswoude

Deel 1

Na de o.i. geslaagde uitbreiding van de begraafplaats, is sinds 2013 het college van kerkrentmeesters bezig te onderzoeken of er op de begraafplaats van Siegerswoude een nieuwe klokkenstoel geplaatst kan worden. Er heeft immers, volgens een oude prent uit 1722, op het oude kerkhof, bij de kerk, een klokkenstoel gestaan.  Voorwaarde voor het plaatsen van een nieuwe klokkenstoel was/is dat de beide dorpen, Siegerswoude en Frieschepalen, een substantiële bijdrage zouden leveren om zo aan te geven dat zij achter dit plan staan. Het eerste plan, een klokkenstoel van het z.g. Opsterland-type, was (te) duur en de beide dorpen zagen geen kans het gevraagde bedrag bij-elkaar te krijgen. Er werd verder gezocht naar een goedkopere oplossing en die werd gevonden door 1) de –(goedkopere) klokkenstoel van Bakkeveen als voorbeeld te nemen, en 2) ROC De Friese Poort de stoel te laten bouwen als leer-werk project. Studenten van de school hebben  in 2016 de klokkenstoel van Bakkeveen reeds opgemeten en er bouwtekeningen van gemaakt. De door ROC Friese Poort opgestelde kostenraming sluit op een bedrag van 15.000,00 euro, ongeveer 50 % goedkoper dan de eerste variant. Het college van kerkrentmeesters is bereid 10.000,00 euro te investeren in dit project. Als vertegenwoordiger van beide dorpen en belanghebbende bij een goed geoutilleerde begraafplaats, is Uitvaartvereniging Siegerswoude-Frieschepalen bereid gevonden 5.000,00 euro bij te dragen, waarmee de financiering rond was. De planvoorbereiding is hiermee de uitvoeringsfase ingegaan. De eerste werkbesprekingen zijn geweest. De Friese Poort vraagt de bouwvergunning aan en heeft Bouwbedrijf Van der Veer uit Bakkeveen ingeschakeld als (gecertificeerd) leerbedrijf. Dit bedrijf heeft in 1997 ook de klokkenstoel van Bakkeveen geheel vernieuwd. Voor advies en aankoop van de klok is “Adviseur luidklokken en torenuurwerken Jaap Pompstra” ingeschakeld. Inmiddels is een offerte voor een geheel nieuwe bronzen klok ontvangen van “Klokken- en Kunstgieterij Reiderland”. Zoals het zich nu laat aanzien kan het vergunningentraject voor de zomervakantie worden afgerond. Na de zomervakantie worden in de werkplaats van de Friese Poort, door verschillende studenten van niveau 2-3, de constructieonderdelen gemaakt. Wellicht worden hierbij, door een uitwisselingsprogramma, ook Noorse studenten ingeschakeld. De verwachting is dat de daadwerkelijke bouw in het voorjaar van 2018 kan plaatsvinden.

Deel 2

In het maartnummer hebben wij u geïnformeerd over de plannen om een klokkenstoel op de begraafplaats van Siegerswoude te realiseren en de vorderingen tot dan. Ik kan u meedelen dat na het nodige rekenwerk en aanpassing van het tekenwerk de omgevingsvergunning is aangevraagd en na enig heen en weer geschrijf per 15 augustus jl. door de gemeente is verleend. Er kan nu daadwerkelijk met de bouw worden begonnen.
Nu niet allemaal direct naar de begraafplaats gesneld om te kijken hoever het met de bouw staat, want zo werkt het deze keer niet.
Zoals eerder gemeld wordt de stoel, een kopie van de klokkenstoel van Bakkeveen, door ROC De Friese Poort in Drachten onder toezicht van Veerbouw uit Bakkeveen gebouwd. Dit houdt in dat er met ingang van het nieuwe leerjaar een aantal studenten geselecteerd wordt die eerst het benodigde hout moeten bestellen en daarna alle onderdelen van de stoel, precies oSiegerswoudep maat, als een soort van bouwpakket, moeten gaan maken. In oktober horen we hoeveel tijd zij daarvoor denken nodig te hebben. Als dat allemaal klaar is, en dat kan best tot na de winter duren, wordt de fundering gestort en wordt de stoel in twee dagen opgebouwd. We gaan het allemaal meemaken. Inmiddels is ook de nieuwe, nog te gieten, bronzen klok besteld. Koart sein: “Wy kinne/binne no echt los”

Deel 3

Mede dankzij een substantiële bijdrage in de kosten door Uitvaartvereniging Siegerswoude-Frieschepalen krijgt de begraafplaats in Siegerswoude een klokkenstoel. De klokkenstoel wordt als leerwerkproject gerealiseerd door studenten van ROC Friese Poort te Drachten onder begeleiding van Leerbedrijf Veerbouw uit Bakkeveen.