Klokkenstoel begraafplaats Siegerswoude (2)

In het maartnummer hebben wij u geïnformeerd over de plannen om een klokkenstoel op de begraafplaats van Siegerswoude te realiseren en de vorderingen tot dan.  Ik kan u meedelen dat na het nodige rekenwerk en aanpassing van het tekenwerk de omgevingsvergunning is aangevraagd en na enig heen en weer geschrijf per 15 augustus jl. door de gemeente is verleend. Er kan nu daadwerkelijk met de bouw worden begonnen.
Nu niet allemaal direct naar de begraafplaats gesneld om te kijken hoever het met de bouw staat, want zo werkt het deze keer niet.
Zoals eerder gemeld wordt de stoel, een kopie van de klokkenstoel van Bakkeveen, door ROC De Friese Poort in Drachten onder toezicht van Veerbouw uit Bakkeveen gebouwd.
Dit houdt in dat er met ingang van het nieuwe leerjaar een aantal studenten geselecteerd wordt die eerst het benodigde hout moeten bestellen en daarna alle onderdelen van de stoel, precies oSiegerswoudep maat, als een soort van bouwpakket, moeten gaan maken. In oktober horen we hoeveel tijd zij daarvoor denken nodig te hebben.
Als dat allemaal klaar is, en dat kan best tot na de winter duren, wordt de fundering gestort en wordt de stoel in twee dagen opgebouwd. We gaan het allemaal meemaken.
Inmiddels is ook de nieuwe, nog te gieten, bronzen klok besteld.
Koart sein: “Wy kinne/binne no echt los”

Namens het college van kerkrentmeesters,
Gerke de Vries