Kerkdienstgemist.nl

kerkdienstgemist.nlIn de Sint Piter wordt sinds de renovatie gebruik gemaakt van de dienst Kerkdienstgemist.nl. Via deze dienst kunnen gemeenteleden en andere belangstellenden die de kerkdienst niet bezoeken toch de vieringen mee beleven. Hiervoor is een aantal gemeenteleden actief om de camerabeelden te maken. Samen met hen heeft het college het camerabeleid tegen het licht gehouden, mede in het kader van de Wet op de privacy. Er kunnen immers deelnemers aan de kerkdienst zijn die liever niet in beeld verschijnen.. Kerkgangers die liever niet in beeld willen komen  kunnen dit melden bij de koster. Hij weet waar mensen in dat geval het beste plaats kunnen nemen. Om ongewenste opnames te voorkomen is er in de hal van de Sint Piter een bordje geplaatst waarop is aangegeven dat er gefilmd wordt tijdens de dienst. Een weergave van dit bord treft u hierboven aan.  Op de site van It Keningsfjild en in de Gemeentegids zal hiervan ook melding gemaakt worden, net als in de standaardbrief voor gastpredikanten.