Groenekerken.nl

De Slotpleats in Bakkeveen is naast een eetcafé ook een startpunt voor wandelingen in de bossen aldaar. Vlakbij de Slotpleats zal binnenkort 48oo kuub grond worden afgegraven. In de kuil moet een poel ontstaan, zodat vogels, planten en andere dieren rond de poel een leef plek krijgen. Dit heet natuurinrichting. Een gemeentelid wees mij op dit onderdeel van het grotere plan om het beekdal riviertje – het Alddjip – te ontwikkelen tot topnatuur. De naam en het logo van onze gemeente verwijst naar het Alddjip. In hoeverre deze plannen verband houden met de discussie over het klimaat weet ik niet. Wel heb ik gezien hoe mensen enthousiast en betrokken zijn bij het ontwikkelen van een mooie omgeving.  Film In Ureterp is nog een ouderwetse videotheek. Vele prachtige films zijn er te huur. Zo huurde ik ‘Oud Gereformeerd’ (First Reformed). Deze film gaat over een dominee
9 die in een crisis verkeert. Zijn kerk is wat verlopen, maar hij krijgt hulp van een ‘megakerk’. Maar wat is de prijs van die hulp? Via een gemeentelid raakt hij betrokken bij de vraag van de natuur en de schepping. Wat zal zijn keuze worden? Ik beveel deze film graag bij u aan.  Onze gemeente is lid geworden van www.groenekerken.nl. Deze website wil kerken inspireren om de uitdaging van ‘vergroening’ op goede wijze aan te gaan. Vele mogelijkheden zijn er om mee te doen. Al is nog niet duidelijk hoe wereldwijd wij als mensheid ons moeten aanpassen aan de wisseling van de natuur. Maar het vormgeven van een mooie en fijne leefomgeving voor flora, fauna en mensen is een prachtige opdracht en uitdaging.

Bomen in het nieuws!
Een mooi initiatief vindt plaats rondom de kerk de Mande. Met planten, bomen en struiken krijgt het groen rondom de kerk nu meer het aanzien van een tuin. De Bijbel begint met ons bewust te maken van de tijd en vervolgens de ruimte om ons heen. Genesis 1 vertelt van de orde van de week: 6 dagen en 1 dag; met de wisseling van het ritme van dag en nacht. Wij wonen in deze tijd van de week.  Genesis 2 vertelt van de ruimte om ons heen. Het verhaal maakt ons bewust van de ruimte als een bijzondere tuin. Wij wonen in een tuin.  De Spaanse architect Gaudi heeft – wat mij betreft – een vooruitziende blik gehad. Hij mocht een kerk bouwen als een tuin. De planten zien eruit als bomen, de muren als gebladerte met mooie vruchten. En overal zie je – ontdekt je – dieren en mensen, te midden van het kerstverhaal, het opstandingsverhaal en het pinksterfeest.  Deze verhalen openen de ogen voor de schepping in tijd en ruimte. De kerk heet Sagrada Familia en staat in Barcelona. Onze gemeente is lid geworden van www.groenekerken.nl
Deze website wil kerken inspireren om de uitdaging van ‘vergroening’ op goede wijze aan te gaan. Vele mogelijkheden zijn er om mee te doen. Al is nog niet duidelijk hoe wereldwijd wij als mensheid ons moeten aanpassen aan de wisseling van de natuur.  Maar het vormgeven van een mooie en fijne leefomgeving voor flora, fauna en mensen is een prachtige opdracht en uitdaging.
Ds. Jak Verwaal