Groene kerken

Onze kerk is verbonden met de beweging van groene kerken die willen bezinnen op deze toekomst. Er is een website www.groenekerk.nl .

Een aloude spijswet, genoemd in Deuteronomium 14: 16, is in deze tijd van het coronavirus ineens actueel geworden.
Daar wordt vermeld dat een vleermuis niet door mensen moet worden gegeten. Ook andere vogels worden genoemd, met name roofvogels. Het idee van een spijswet ontgaat ons mensen eigenlijk. Een mens kan van alles eten, wat lekker en voedzaam is. Maar de spijswetten van de Bijbel verwijzen wel naar een concept. Dat concept heet ‘levenszin’. Wat bevordert levenszin en wat niet. Levenszin wordt vertaald als rein, verlies aan levenszin wordt vertaald met onrein. Zo kunnen we de gedachte achter spijswetten aanvoelen. Niet alles gedachteloos gaan eten, sommige dieren laten leven, zorgvuldig omgaan met de schepping, en zo verder. Nu is voor de zoveelste keer de vleesmarkt in China in het nieuws.
De markt met levende dieren, geslachte dieren en te eten dieren dwars door elkaar, zo’n markt is uiterst onzorgvuldig. En naar nu blijkt gevaarlijk, levensgevaarlijk. Afgelopen zondagavond zag ik de donderpreek van Arjan Lubach tegen de partijdictator van China. Als het klopt wat hij zegt, mogen we hopen en bidden dat daarin verandering komt, evenals de vleesmarkten in het Verre Oosten. De opdracht van Mozes blijkt nog altijd actueel.

ds. Jak Verwaal

Op weg naar de bidstond voor gewas, arbeid en visserij in maart 2020 zoek ik plaatsen om bomen te kunnen planten. Ik hoop dat het mogelijk een klein ‘WALD IT KENINGSFJILD’ te beginnen. Hebt u een tip, dan hou ik mij aanbevolen.

Bomen in het nieuws!

Een mooi initiatief vindt plaats rondom de kerk de Mande. Met planten, bomen en struiken krijgt het groen rondom de kerk nu meer het aanzien van een tuin. De Bijbel begint met ons bewust te maken van de tijd en vervolgens de ruimte om ons heen. Genesis 1 vertelt van de orde van de week: 6 dagen en 1 dag; met de wisseling van het ritme van dag en nacht. Wij wonen in deze tijd van de week.  Genesis 2 vertelt van de ruimte om ons heen. Het verhaal maakt ons bewust van de ruimte als een bijzondere tuin. Wij wonen in een tuin.  De Spaanse architect Gaudi heeft – wat mij betreft – een vooruitziende blik gehad. Hij mocht een kerk bouwen als een tuin. De planten zien eruit als bomen, de muren als gebladerte met mooie vruchten. En overal zie je – ontdekt je – dieren en mensen, te midden van het kerstverhaal, het opstandingsverhaal en het pinksterfeest.  Deze verhalen openen de ogen voor de schepping in tijd en ruimte. De kerk heet Sagrada Familia en staat in Barcelona.

De Slotpleats in Bakkeveen is naast een eetcafé ook een startpunt voor wandelingen in de bossen aldaar. Vlakbij de Slotpleats zal binnenkort 48oo kuub grond worden afgegraven. In de kuil moet een poel ontstaan, zodat vogels, planten en andere dieren rond de poel een leef plek krijgen. Dit heet natuurinrichting. Een gemeentelid wees mij op dit onderdeel van het grotere plan om het beekdal riviertje – het Alddjip – te ontwikkelen tot topnatuur. De naam en het logo van onze gemeente verwijst naar het Alddjip. In hoeverre deze plannen verband houden met de discussie over het klimaat weet ik niet. Wel heb ik gezien hoe mensen enthousiast en betrokken zijn bij het ontwikkelen van een mooie omgeving.  Film In Ureterp is nog een ouderwetse videotheek. Vele prachtige films zijn er te huur. Zo huurde ik ‘Oud Gereformeerd’ (First Reformed). Deze film gaat over een dominee die in een crisis verkeert. Zijn kerk is wat verlopen, maar hij krijgt hulp van een ‘megakerk’. Maar wat is de prijs van die hulp? Via een gemeentelid raakt hij betrokken bij de vraag van de natuur en de schepping. Wat zal zijn keuze worden? Ik beveel deze film graag bij u aan.

Droogte. Evenals vorig jaar zomer is ook deze zomer uitzonderlijk droog. In het dagblad Trouw was een reportage te volgen van de meest droge streek in Nederland, de Achterhoek. Het bleek dat waterbedrijf Vitens – dat ook voor het kraanwater in Friesland zorgt – meer grondwater oppompte dat eigenlijk mocht. Ook in Duitsland zagen we met name stervende naaldbomen, vanwege gebrek aan regenneerslag.

Al vele jaren is duidelijk dat de behoefte van schoon water voor mensen, fabrieken, akker- en veeboeren groot is. Zowel in Nederland als wereldwijd is schoon watermanagement een levensnoodzakelijke verantwoordelijkheid. Vele landen beseffen nauwelijks het belang van schoon water: zelfs Nederland niet! Waterbedrijf Vitens is helaas een voorbeeld van een bedrijf dat in deze behoorlijk achter loopt.

Middenin de zomer verklaarde een woordvoerder van Vitens dat het bedrijf geen idee had hoe het beter kon. Maar wie zich ook maar een beetje verdiept in deze materie, weet dat er vele mogelijkheden zijn voor voldoende schoon water. 1. Schoon water is kostbaar. Wie opgevoed is met de Bijbel, weet dat schoon water een aspect van Gods genade is. Bij gebrek aan schoon water, leerde het volk der Hebreeën naar Mozes gaan om goede raad. Zo kon men schoon water vinden (Exodus 15: 22-27). Goede raad moet verzameld worden bij alle mensen – liefst wereldwijd – dan is er overvloed voor iedereen. Laat iedere burger meedenken dus!

  1. Zou waterbedrijf Vitens raad vragen aan burgers, dan zullen er vast vele ideeën komen. Ideeën van waterbesparing, ideeën voor hergebruik. Ideeën voor wateropslag. Om eens wat te noemen. Nu wordt water gezuiverd en afgevoerd naar de rivier. Waarom niet, zoals andere landen, water zuiveren en opnieuw gebruiken voor de akkerbouw en de industrie? Waarom niet in de Achterhoek en Twente nieuwe meren aanleggen zodat water bij heftige regenval kan worden opgevangen? Water zuiveren voor hergebruik en eventueel ontzilten geven nieuwe mogelijkheden.
  2. Vitens boycot zelfs het meest innovatieve waterbedrijf dat Jordanië, Palestina en Israël van schoon water voorziet! Hoe dom kan je zijn? In ons eigenbelang moet Vitens snel een nieuwe leiding krijgen.

Onze gemeente is lid geworden van www.groenekerken.nl . Deze website wil kerken inspireren om de uitdaging van ‘vergroening’ op goede wijze aan te gaan. Vele mogelijkheden zijn er om mee te doen. Al is nog niet duidelijk hoe wereldwijd wij als mensheid ons moeten aanpassen aan de wisseling van de natuur. Maar het vormgeven van een mooie en fijne leefomgeving voor flora, fauna en mensen is een prachtige opdracht en uitdaging.

Onder begeleiding van de boswachter van het Drents-Fryske woud mocht ik in een groep belangstellenden de geschiedenis van dit woud vernemen. Nog honderd jaar geleden was dit woud een woestijn van zand en zandstormen. De mensen in de omgeving werden regelmatig bedolven door zandstormen. Deze woestijn is ontstaan door mensen: door turfwinning en door het houden van schapen veranderden Drenthe en de Walden van Fryslân in woestijn en op zijn best in karige heidevelden. In antwoord op de zandstormen is Staatsbosbeheer bomen gaan planten, met behulp van de methode Terschelling. Andere woestijnen werden vruchtbaar gemaakt met allerhande afval uit de grote steden van Holland of met het afgraven van Fryske terpen, zodat akkerbouw mogelijk werd. Eigenlijk is deze ontwikkeling een groot succes, zelfs zo succesvol dat de laatste stukjes zand en heide nu vanzelf woud worden. En worden de teruggekeerde bomen her en der gekapt.  Hoe nu verder?

Ik weet het niet, maar ben niet jaloers op onze regering die nu tussen botsende belangen een weg moet vinden. Wel is duidelijk dat in het probleem ook de oplossing schuilt: stikstof, koolstof (CO2) en fosfaat (uit menselijke en dierlijke mest) zijn noodzakelijke bouwstenen voor ons voedsel en voor de natuur. Nu elkaar inspireren hierin een meer evenwichtige weg te vinden. De oogstdienst en de dankstond zijn ineens uiterst actueel!