Gesprekskring

In het seizoen van september tot en met maart komt eens in de maand op dinsdag de gesprekskring bij elkaar. De gesprekskring wil graag de openheid en de ruimte bieden om wat dieper op vragen in te gaan. De vragen kunnen alle kanten opgaan. Meestal wordt een boek gekozen om toch enige richting te geven aan de gesprekken. In 2017-18 werd het boek “Van huis uit protestant” gelezen. In 2018-2019 werd met het boek “Niet in Gods Naam: een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld” (J. Sacks) een begin gemaakt.

De avond duurt van 19.45 tot 21.30 uur.