Friese diensten

We hebben al vele jaren Friese diensten. Ds. Elsinga preekte zo nu en dan in het Fries. Dat beviel veel gemeenteleden.

Daarna hebben we afgesproken dat er per jaar een aantal diensten in het Fries gehouden zullen worden. Er kwamen verscheidene Friestalige dominees hier preken.

De afspraak is dat er 4 à 5 diensten per jaar in het Fries gehouden worden. We hebben contact met een aantal dominees die we daarvoor kunnen benaderen. Daar zijn we blij mee.