Eredienst

De gemeente It Keningsfjild beschikt over twee kerkgebouwen. Doorgaans zijn de vieringen op de eerste en de derde zondag van de maand in De Mande in Bakkeveen en de diensten op de tweede en vierde zondag in de St.Piter in Ureterp. De locatie van een eventuele vijfde zondag in de maand wisselt. De kerkdiensten staan vermeld in het kerkblad en in het rooster op deze website. De aanvangstijd van de diensten is 9:30 uur.

Na afloop van elke kerkdienst is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken.