Duindiensten

De interkerkelijke recreatiecommissie organiseert drie duindiensten per jaar.

Deze worden gehouden tijdens de zomervakantie achter het zwembad in Bakkeveen. Bezoekers wordt gevraagd zelf een stoel mee te nemen. De commissie bestaat uit leden van It Keningsfjild en de roomskatholieke parochie van Oosterwolde. Muzikale ondersteuning wordt meestal verzorgd door muziekkorpsen uit de omliggende plaatsen.

Duindiensten Bakkeveen 2023

De duindienstcommissie van Bakkeveen organiseert deze zomer drie oecumenische diensten:

Datum: 23 juli
Tijd: 10.00 uur
Spreker: Arjen van der Vaart, jeugdwerker PKN Haulerwijk
Muziek: muziekvereniging KCMV Excelsior Haulerwijk/De Bazuin Een

Datum: 6 augustus
Tijd: 10.00 uur
Spreker: ds. P. Pit, Drachten
Muziek: brassband Opsterland

Datum: 20 augustus
Tijd: 10.00 uur
Spreker: ds. Aafke Nicolai, Ureterp
Muziek: gospelgroep The Lighting Stars uit Ureterp

Locatie: achter zwembad De Dúndelle te Bakkeveen.
Indien mogelijk graag uw tuinstoel meenemen. De commissie zet ook een aantal stoelen klaar.
Bij regenachtig weer wordt de dienst verplaatst naar De Mande aan de Tsjerkewâl 20.

Op deze zondagen zijn er geen online diensten van PKN It Keningsfjild.
U kunt uiteraard wel de kerkdienst bekijken op Omrop Fryslân.

U bent van harte uitgenodigd!

Duindiensten 2022

Impressie duindiensten Bakkeveen 2022

De duindienstcommissie van Bakkeveen organiseerde deze zomer drie oecumenische diensten.

Aalmoezenier Bas Bakker was voorganger in de eerste duindienst op 18 juli. In de welkome schaduw werd de dienst begeleid door praiseband Sound of Faith. Het publiek genoot er zo van dat ze bleven luisteren tot de laatste noot van de toegift. Het thema was ‘Gastvrijheid; voor wie?’. Mooi was dat een echtpaar bedankte voor de organisatie van de oecumenische diensten die ze tijdens hun campingverblijf hadden bijgewoond. Ze vonden het heel uniek.

Zondag 31 juli startte met heerlijk zomerweer. Voorganger Froukje Wesselink en de meeste leden van de Christelijke Muziekvereniging Excelsior uit Haulerwijk togen vol goede moed naar de duinen. Vanwege de weersvoorspelling moest de dienst gehouden worden in de Mande, halverwege de dienst bleek dat een goede keuze: het plenste. Dat mocht de pret niet drukken. Froukje Wesselink had een vrolijke en inspirerende dienst over het thema: ‘Wees een bemoediger’. Het gaat niet om hoeveel mensen een dienst bijwonen. Het gaat om wat we er mee doen. Hoe vinden en bemoedigen we elkaar door de week. Zijn we zichtbaar?

De laatste duindienst op 14 augustus was een extra duindienst, gelukkig weer met stralend zomerweer, begeleid door een blaasensemble van brassband Opsterland. Jeugdwerker Arjen van der Vaart nam ons mee in het verhaal ‘Bij de bron’ waarin we zelf mochten ervaren dat de wind begon te waaien tijdens het gebed om de Heilige Geest. Bijzonder inspirerend.

De duindienstcommissie is blij dat we elkaar konden ontmoeten in de prachtige natuur van Bakkeveen en samen konden zingen. We mochten per dienst 40 tot 60 gasten ontvangen, waarvan ook gezinnen met kinderen.

Duindiensten 2019

Al ruim 40 jaar organiseert de interkerkelijke recreatiecommissie in de zomervakantie kerkdiensten in de open lucht in de mooie natuur van Bakkeveen. De diensten worden gehouden op een open veldje (natuurgebied Bakkefeansterdúnen) achter het zwembad. Kom en geniet van het Woord van God, prachtige liederen en muziek.

Voor en na de diensten is er koffie/thee/limonade. De duindiensten zijn te bereiken via het parkeerterrein van zwembad Dúndelle en via de Âlde Drintse Wei. Geadviseerd wordt uw eigen stoel mee te nemen. Bij slecht weer worden de diensten gehouden in “De Mande”, Tsjerkewâl 20 te Bakkeveen.

Wees welkom!

Lees hier een interview met de voorzitter van de duindienstcommissie:
http://sa24.nl/artikel/4714-vier-decennia-duindiensten.html