Diaconie

Hulpverlening, weten wat er in de directe omgeving en daarbuiten speelt. De oren en ogen openhouden voor signalen positief of negatief, dichtbij en veraf.

Dienen, er zijn – op momenten dat het nodig is en luisteren naar……

Verzorgen, de avondmaalsviering en collecten.

De leden van de diaconie It Keningfjild stellen het aantal doelen vast dat we ondersteunen. Dit zijn doelen in de directe omgeving van onze gemeente of projecten in het buitenland waar onze gemeente bindingen mee heeft. Daarvoor is de werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) opgericht.  Ook houden we rekening met de door de PKN aangegeven projecten van Kerk in Actie en collectedoelen die volgens een collecterooster worden aangeleverd

Onze projectenlijst geldt voor een periode van vijf jaar, 2018 tot en met 2022.  Dit zijn o.a.:

 • Ethiopië Act Alliance EECMY, noodhulp en rampenpreventie

 • Ghana PCG, een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

 • Mali CAEB e.a., samen kinderarbeid stoppen

 • Zuid Soedan ERP, bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid Soedan

 • Colombia Mencholdes, opvang en  begeleiding van ontheemden in Bogota  Kinderen in de Knel

Hiernaast zijn er nog een aantal organisaties die we jaarlijks ondersteunen te weten:

 • Ufanisi/Kipepo in Kenia middels Reinilde Eppinga (www.kipepeoschool.org)

 • Stichting Andrassi in Hongarije middels Annemarie Bongers

 • Babykliniek in Kenia middels Hennie Dillingh

 • Vrouwentuin Keneba in Gambia middels Anita Buikema

 • Waterpompen in Malawi middels Froukje Mensonides

 • Ziekenhuis in Ghana middels Carla van Valkenburg

Verder maken we gebruik van een goededoelenlijst waar o.a. particuliere initiatieven op staan waarvoor we dan een collecte houden. Hierbij wordt door de diaconie de opbrengst aangevuld. Ook zijn we actief door middel van donaties of aanwezig zijn bij de voedselbank, diensten binnen De Lijte, steuntjes in de rug en uitdelen van kerstattenties.

ZWO: Werkgroep zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De werkgroep verleent medewerking aan speciale ZWO-diensten die 2 keer per jaar worden gehouden.
Een van de projecten die jaarlijks worden ondersteund door de diaconie (zie boven) staat centraal in deze diensten. De collecteopbrengst gaat naar dit project.

Ook maakt de ZWO-groep ieder jaar een 40-dagenkalender voor de vastentijd. Deze kalender wordt verkocht aan gemeenteleden en de opbrengst van deze kalender gaat naar het project dat in de kalender wordt beschreven.