Diaconie: Collecteafkondigingen

Zondag 1 september Heilig Avondmaal
Zorgboerderij de Twa Bûken in Wijnjewoude De zorgboerderij is een particulier initiatief. Men biedt er professionele begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, dit in de vorm van dagbesteding en logeeropvang. Activiteiten die worden aangeboden zijn: Het atelier, Hier worden woonaccessoires en cadeauartikelen gemaakt. Dieren verzorgen, o.a. kippen, konijnen, schapen en pauwen. Werken in de tuin, Bijv. in de moestuin en de siertuin. In het winkeltje worden woonaccessoires en cadeauartikelen verkocht. In de logeeropvang worden mensen opgevangen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Vorig jaar hebben we de steuntjes in de rug en de kerstattenties laten maken bij de zorgboerderij.
Zondag 8 september Missionair
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk.
Zondag 15 september Jeugdwerk
“Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een Bijbelverhaal.” Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze missionaire vorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag met een Bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Collecteer mee, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa’s en oma’s op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.
Zondag 22 september Vredeswerk
“Vrede verbindt” Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, shalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.
Zondag 29 september startzondag
Zorg en aandacht van kwetsbare ouderen in Moldavië In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag voor Internationale Ouderen dag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen bieden. www.kerkinactie.nl/thuiszorgMoldavie