Diaconie

Armoedebestrijding in Ureterp e.o.

Armoede is in deze tijd een steeds omvangrijker wordend probleem voor een grote groep mensen ook in onze naaste omgeving,
Als je door omstandigheden gedwongen niet je dagelijkse boodschappen kunt betalen of andere noodzakelijke uitgaven niet kunt doen dan drukt zoiets als een last op je schouders.

De diaconieën van de 3 kerken in Ureterp zouden graag iets willen betekenen voor mensen die hierdoor getroffen worden. Zij kunnen helpen met het geven van bijvoorbeeld een boodschappenpakket met daarin de meest noodzakelijke producten die mensen nodig hebben.
Wanneer u in aanmerking zou willen komen voor zo’n pakket dan zouden we dat graag van u willen horen.
De pakketten zijn bedoeld voor alle inwoners van ons dorp die moeite hebben om de dagelijkse boodschappen te kunnen betalen, ook voor diegenen die niet bij één van de kerkgenootschappen zijn aangesloten.

U kunt zich daarvoor aanmelden bij één van de diaconieën van De Ontmoetingskerk, De Levensbron of It Keningsfjild, door het sturen van een email naar ureterpdriediaconie@gmail.com of bellen met 06 51 61 71 63 (Gerard Hoekstra)
Iets geven kan uiteraard ook bij één van de betreffende kerken of op de Weibuorren 23 Ureterp.

Laat van u horen!
De drie diaconieën.

Collecteafkondigingen

Weet u dat kaarten en postzegels sparen nog steeds zin heeft?
Weet u dat de voedselbank erg blij is met de DE waardepunten? DE verdubbelt de punten en geeft dan koffie aan de voedselbank!
Alle drie kunnen worden ingeleverd in beide kerken!

Zondag 18 dec Heilig Avondmaal-Ronald Mac Donaldhoeve
De Hoeve, aangepast vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds, is er voor gezinnen met een zorgintensief kind of jongvolwassene tot en met 25 jaar.
Dit zijn kinderen die door een ziekte of beperking extra of langdurig zorg nodig hebben. Dat is intensief voor het hele gezin.
Bij de Hoeve kun je helemaal jezelf zijn en weer even tot elkaar komen.

Zondag 24 dec Kerstavond en zondag 25 dec Eerste Kerstdag- Kinderen in de knel


Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien.
Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen.
Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland.
In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

Zondag 31 dec Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden.
Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 

Zondag 15 jan Collecte Protestantse KerkOndersteuning gemeenten
Goed toegerust aan de slag
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer.
Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Zondag 22 jan Fryslân foar Moldavië en Oekraine
De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een totale chaos in het land. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld, op zoek naar een veilige plek.
De hulpverlening door kerken en noodhulporganisaties is massaal gestart. In buurland Moldavië – het armste land van Europa – worden vluchtelingen gastvrij ontvangen.
Op 10 maart 2022 waren er al meer dan 100.000 Oekraïense vluchtelingen in Moldavië.
Hoewel het land niet het grootste aantal vluchtelingen in de regio heeft ontvangen, heeft het de hoogste instroom in verhouding tot de totale bevolking. Dat is in verhouding tot de totale bevolking een enorm aantal en daarom is in het land de noodtoestand uitgeroepen, het staat voor een zware economische last.
Desalniettemin zetten de Moldavische bevolking, de regering en humanitaire organisaties zich onophoudelijk in voor de vluchtelingen.

Zondag 29 januari Collecte Protestantse Kerk-Kinderen en jongeren
Nederland speelt Sirkelslag
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland.
Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.
Bij Sirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag.
Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden

Vanuit de ZWO-GROEP

Verslag ZWO september 2021 tot september 2022 ZWO diensten 

Op 5 december 2021 stond het nieuwe project centraal van Corrie van Eijk, Stichting Steun Kansarmen Kameroen. Het was een mooie dienst. Corrie had zakjes genaaid van stof uit Kameroen een daarin zaten koffiebonen. Iedere aanwezige kreeg een zakje mee naar huis.
De collecte heeft € 192,60 opgebracht!! De diaconie verhoogt dit bedrag tot € 250,–. Corrie heeft een goed verhaal verteld over de stichting en liet mooie foto’s zien.

Op 13 maart 2022 werd stichting Beletu in Ethiopië in de schijnwerper gezet.
Marieke Boersma kwam vertellen hoe het gaat met Beletu en welke projecten de stichting steunt. Deze keer stond het onderwijs voor dove kinderen centraal. Marieke liet mooie foto’s zien en vertelde een goed verhaal. De aanwezigen kregen een kaart mee naar huis van de schoolklas.
De collecte heeft € 317,35 opgebracht! De diaconie verhoogt dit bedrag naar € 350,–.

Vastenkalender 2022
In 2022 heeft de ZWO-groep weer een vastenkalender samengesteld. Anja Groen heeft de kalender weer klaargemaakt voor de drukker.
Tijdens een aantal zondagen voor Aswoensdag, de eerste dag van de vastentijd, werd de kalender in de kerk verkocht. Alle kalenders zijn dit jaar verkocht!
De opbrengst van de kalender was deze keer voor de Voedselbank van Opsterland.

Postzegels en kaarten
De verzamelde postzegels worden naar een inbrengpunt gebracht in Burgum. Daar vandaan worden ze naar een centraal punt gebracht van Kerk in Actie.
Thomas Huitema verzorgde dit de afgelopen jaren, maar omdat hij is gestopt met de ZWO, doet Jetske van der Beek dit in het vervolg.

In 2021 was de landelijke opbrengst € 20.382,30 (€ 17.245 via postzegels en kaarten en € 3.137,30 via cartridges en telefoons). In 2020 was dit € 24.625,90 (€ 18.691 via postzegels en ansichtkaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en cartridges en nog € 110 via oud muntgeld).
Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Omdat we nu nog 4 projecten steunen, is onze vraag aan de diaconie of er projecten uit onze directe omgeving zijn die we kunnen steunen.

Namens de ZWO-groep,
Jetske v.d. Beek


Gebreide mutsjes, vestjes en sokjes aangekomen in Kenia!
Hennie Dillingh, contactpersoon van het ziekenhuis in Kenia stuurde ons deze foto’s. Ria Dokter heeft alle gebreide babyspullen naar Kenia gestuurd. Op de foto’s zien we dat de doos goed is aangekomen. De verpleegsters en de moeders die net bevallen zijn, zijn erg blij met deze gebreide kleertjes!!  Iedereen die heeft gebreid, heel erg bedankt!!
De diaconie van It Keningsfjild steunt dit project jaarlijks met een geldbedrag. Ook zijn de portokosten betaalt voor het verzenden. Hier zijn we erg blij mee!

De ZWO commissie.

De moeders van de pasgeboren baby’s in het ziekenhuis in Kenia zijn nog altijd erg blij met de gebreide en gehaakte mutsjes. Doet u mee?
De mutsjes kunnen worden ingeleverd bij Ria Dokter in Ureterp.
De landelijke inzameling van postzegels, mobiele telefoons, cartridges en inktpatronen brengt jaarlijks ruim 30.000 euro op, bestemd voor projecten van Kerk in Actie. Deze kunnen worden ingeleverd in de hal van beide kerkgebouwen en wij als ZWO-groep zorgen ervoor dat alles op de goede plek wordt ingeleverd.
“Gerechtigheid is een groot woord.
Onze bijdrage aan een betere wereld is een druppel op een gloeiende plaat,
tot het moment dat we weten over wie het gaat”

Vanuit de ZWO-groep, Maaike van der Schaaf

ZWO Ziekenhuis Ghana Presentatie 8 maart 2020

Kipepeo school bouwt verder

Afgelopen juli aan het einde van het schooljaar vierde Kipepeo School haar vijfjarig bestaan met kinderen en families tijdens een dankdienst. Een tijd om stil te staan bij hoe alles begon en vooruit te kijken naar groei in de komende vijf jaar. Een dag om dankbaar te zijn voor de vele mensen in Kenia als ook op andere plaatsen in de wereld die hebben bijgedragen door het delen van hun tijd, energie, fondsen, ideeën en geloof in deze visie. Wat begon in een kamer in een huis met een hand vol kinderen, is nu een school met meer dan 140 kinderen die niet meer in de huidige gebouwen passen. Door van de veranda met tentmateriaal een extra klaslokaal te maken kunnen we de tijd overbruggen tot nieuwe klaslokalen klaar zijn om gebruikt te worden. Tijdens de viering in juli hebben we de eerste steen op de fundering gelegd waarna nu een tijd is aangebroken van manieren vinden om deze vier lokalen en toiletten af te bouwen.

Kipepeo School is een internationale Montessori school in Nakuru, Kenia, die open staat voor alle kinderen tussen de 1 en 12 jaar oud en een antwoord biedt op de groeiende vraag naar betaalbaar kwaliteitsonderwijs. In Nakuru zijn er weinig scholen waar kinderen met een extra leerbehoefte geaccepteerd en gesteund worden waardoor veel kinderen niet naar school gaan. Op dit moment hebben we 36 kinderen met een extra leerbehoefte. Kinderen met bijvoorbeeld (een combinatie van) ADHD, autisme, cerebrale parese, dyslexie, spraakachterstanden, visuele of auditieve beperking en down syndroom worden geobserveerd en geïntegreerd in klassen met leeftijdsgenoten. Hier zorgt een leraar speciaal onderwijs voor de benodigde steun in de klas. Kinderen die (nog) niet mee kunnen doen in de klas krijgen steun van onze therapeuten en docenten in hun eigen klas. We delen als een school onze ervaringen met andere scholen en families in Nakuru zodat acceptatie van alle kinderen de norm zal zijn op basisscholen als ook op andere plaatsen in de maatschappij. Voor een impressie door middel van foto’s kunt u kijken op www.facebook.com/kipepeoschool als ook een berichtje sturen: info@kipepeoschool.org of reinildeeppinga@gmail.com

Wij zijn dankbaar voor de steun die we ontvangen vanuit de kerk en hopen u te ontmoeten in de ZWO dienst van 15 december in de Sint Piter. Opbrengsten van de dienst gaan naar de benodigde therapie- en lesmaterialen.

Miheso & Reinilde

ZWO dienst in de Sint Piter te Ureterp op 15 december 2019
In deze ZWO dienst stond het werk van Miheso en Reinilde Eppinga centraal. Zij hebben de stichting Kipepeo opgezet en zijn een Montessorischool gestart. Het aantal kinderen dat deze school bezoekt groeit erg. Reinilde vertelde in de dienst over de school en hun werk.
De diaconie steunt dit project jaarlijks met een donatie.
De diaconale collecte bracht € 225,- op. De diaconie gaat dit bedrag verdubbelen tot € 500,-
Een mooi bedrag die Reinilde en Miheso goed gaan besteden voor de school.

Diaconie

Foto: Legging van de eerste steen door Kipepeo Raad van Bestuur