Diaconie

Collecteafkondigingen

Nu we een aantal maanden door het coronavirus geen kerkdiensten meer kunnen houden in De Mande en in de St. Piter, en we de diensten online kunnen volgen, willen we weer aandacht geven aan de diaconale collectes die we afdragen aan Kerk in Actie. Onze predikant zal in de onlinediensten deze collectes aankondigen en hieronder kunt u lezen waarvoor de collectes worden gehouden. Achter op het kerkblad staat het banknummer van de diaconie waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken.

Zondag 5 juli Nederland – Vakantiepret voor kinderen in armoede
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders.
Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook brengen we diakenen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren.
Verder ondersteunen we diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee?

Zondag 16 augustus – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals  werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken.
De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren.
Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.
Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Kort verslag van de ZWO

Tijdens de ZWO-dienst op zondag 8 maart heeft Carla van Valkenburg ons verteld over de projecten in Ghana. Er is voor deze projecten gecollecteerd en heeft een bedrag opgeleverd van € 353,70 en is door de diaconie aangevuld tot een bedrag van € 400,-.
Het gaat om een bijdrage aan meerdere projecten zoals de opbouw van een gezondheidscentrum, voorlichting over veilig zwanger zijn en bevallen, EHBO en lessen in persoonlijke hygiëne voor kinderen. Door uw bijdrage kunnen deze projecten verder worden ontwikkeld.

De verkoop van de 40-dagenkalender heeft een bedrag van € 256,30 opgeleverd. Dit bedrag gaat naar de Stichting BetterMalavi, waarvoor Froukje Mensonides haar inzet. Deze stichting biedt kleinschalige hulp d.m.v. scholing en gezondheidszorg. Namens Carla en Froukje hartelijk dank voor uw bijdrage.

Van Hennie Dillingh kregen we het bericht dat het pakket met babykleding als mutsjes, vestjes en sokjes met enige vertraging is aangekomen. Namens alle moeders heel hartelijk dank daarvoor.
Namens de ZWO-groep Maaike van der Schaaf.

Beste mensen,
Op 4 maart jl. kwam ik weer thuis uit Kenya, na een verblijf van 3 maanden. Het was weer een fijne tijd, gewoon thuis! Het was fijn om alle bekenden weer te zien, speciaal mijn dochter Dorcas met haar kinderen en mijn vriendin Ruth (hoofdzuster van het ziekenhuis). Dit was het tweede jaar dat ik niet zo veel gewerkt heb. Dat komt doordat ik twee jaar geleden een melding van buitenlandse zaken kreeg, dat óók vrijwilligerswerk niet toegestaan is. Ik heb me sindsdien op de achtergrond gehouden. Deze keer heb ik twee keer bij een keizersnede geholpen, het kindje aannemen en verzorgen. Voor de rest geef ik indirect adviezen. Maar het is wel goed zo. Ik vermaak me best met alle rompslomp rondom water, boodschappen en ander huishoudelijk werk. Dat vraagt best veel tijd. Ik oefen met mijn koortje en ik lees veel. ’s Avonds eten Ruth en ik bij elkaar en daarna bespreken we een bijbeltekst aan de hand van een Engels dagboekje. Omdat ik de tijd heb, bereid ik het een beetje voor. We vinden het beide zeer waardevol.
Met de nieuwe directeur, father Julius Oyoo, heb ik gesproken over wat we zullen gaan doen met het meegebrachte geld. Uiteindelijk is er gekozen voor een oxygenconcentrator. Dat is een apparaat wat uit gewone lucht de zuurstof kan concentreren. Het ziekenhuis heeft al zo’n apparaat maar er is behoefte aan een tweede. Nu moeten er nog vaak zuurstofcilinders gebruikt worden. Die moet het ziekenhuis uit een grote plaats op twee uur rijden afstand ophalen en het is niet gratis. Dus zo’n oxygen-concentrator zou een grote aanwinst zijn en kostenbesparend. Helaas was het apparaat er nog niet voordat ik wegging. Hopelijk krijg ik er binnenkort een melding van. Dan laat ik het u weten. Het totale geldbedrag wat ik van “It Keningsfjild” mocht meenemen was € 1013,-. De doos met gebreide babykleertjes is gelukkig afgelopen week (week16) aangekomen. De moeders kunnen een presentje in deze tijd nu wel gebruiken. Allemaal reuze dank.

De stoelen en de dekens, welke we vorig jaar hebben aangeschaft, worden intensief gebruikt! De patiënten zijn er erg blij mee. Zoals ik al schreef, 4 maart kwam ik weer thuis. Nét voordat Covid-19 in ons land actief werd. En iedereen weet inmiddels wel hoe erg het is. In Kenya is het inmiddels ook gesignaleerd. Officieel nog geen grote aantallen, maar de situatie is daar meer zorgwekkend. Zeker op het platteland zijn de ziekenhuizen niet in staat om deze ziekte het hoofd te bieden. De bevolking heeft ook niet altijd geld om naar een ziekenhuis te gaan, dus blijft men thuis met de gevolgen van dien. De bevolking heeft inmiddels allerlei adviezen gekregen, net als bij ons, maar wie gaat bijv. de lokale marktvrouwen en de mensen van het openbaar vervoer (allemaal ZZP-ers) financieel bijstaan wanneer ze hun werk niet meer mogen uitvoeren? Er is niet zo’n sociaal/financieel vangnet zoals bij ons. Dus mensen gaan gewoon door met hun werk. Dat kleine beetje wat ze verdienen hebben ze nodig voor hun eigen levensonderhoud. Wat voor gevolgen dit gaat hebben zal de tijd leren, maar ik maak me ernstig zorgen. Het ziekenhuis in Nangina heeft maatregelen genomen: overal staan nu jerrycans met water en zeep, bezoek is beperkt en men heeft de vergaderingen opgeschort. Veel gaat er nu via de media. Er was al een hospital-whatsapp-group en die komt nu mooi van pas. Ik zit daar ook bij en blijf zo goed op de hoogte. De bedankbrief die ik voor u heb meegekregen wordt hopelijk afgedrukt in het kerkblad, evenals een paar foto’s. Voor nu nogmaals hartelijk dank en graag spoedig tot ziens. Kyrie eleison, Heer ontferm U, Bwana rehema.
Hennie Dillingh

Hennie neemt een bedankbrief mee uit Kenia, hieronder de vertaling:
Bericht van het Holy Family Mission Hospital Nangina Kenia
Beste Kerkgemeenschap, Allereerst de groeten en de beste wensen van ons uit Nangina. We schrijven jullie om onze diepste gevoelens van dankbaarheid hierbij uit te drukken voor jullie voortdurende donatie aan ons ziekenhuis. Door deze giften kunnen wij ons werk in dit missieziekenhuis voortzetten. Nangina Hospital bestrijkt een groot gebied in Busia en is een streekziekenhuis dat in haar ISO gecertificeerd laboratoriumonderzoek kan doen. We hebben moderne apparatuur en onze onderzoeken worden wereldwijd erkend. Door jullie donaties hebben jullie je betrokkenheid bij ons werk steeds weer laten zien. Hierdoor kunnen wij de zorg voor de zieken voortzetten. We hopen dat via deze brief onze grote dank tot uiting kan worden gebracht. We hopen dan ook dat jullie ons werk willen blijven steunen.

ZWO Ziekenhuis Ghana Presentatie 8 maart 2020

Kipepeo school bouwt verder

Afgelopen juli aan het einde van het schooljaar vierde Kipepeo School haar vijfjarig bestaan met kinderen en families tijdens een dankdienst. Een tijd om stil te staan bij hoe alles begon en vooruit te kijken naar groei in de komende vijf jaar. Een dag om dankbaar te zijn voor de vele mensen in Kenia als ook op andere plaatsen in de wereld die hebben bijgedragen door het delen van hun tijd, energie, fondsen, ideeën en geloof in deze visie. Wat begon in een kamer in een huis met een hand vol kinderen, is nu een school met meer dan 140 kinderen die niet meer in de huidige gebouwen passen. Door van de veranda met tentmateriaal een extra klaslokaal te maken kunnen we de tijd overbruggen tot nieuwe klaslokalen klaar zijn om gebruikt te worden. Tijdens de viering in juli hebben we de eerste steen op de fundering gelegd waarna nu een tijd is aangebroken van manieren vinden om deze vier lokalen en toiletten af te bouwen.

Kipepeo School is een internationale Montessori school in Nakuru, Kenia, die open staat voor alle kinderen tussen de 1 en 12 jaar oud en een antwoord biedt op de groeiende vraag naar betaalbaar kwaliteitsonderwijs. In Nakuru zijn er weinig scholen waar kinderen met een extra leerbehoefte geaccepteerd en gesteund worden waardoor veel kinderen niet naar school gaan. Op dit moment hebben we 36 kinderen met een extra leerbehoefte. Kinderen met bijvoorbeeld (een combinatie van) ADHD, autisme, cerebrale parese, dyslexie, spraakachterstanden, visuele of auditieve beperking en down syndroom worden geobserveerd en geïntegreerd in klassen met leeftijdsgenoten. Hier zorgt een leraar speciaal onderwijs voor de benodigde steun in de klas. Kinderen die (nog) niet mee kunnen doen in de klas krijgen steun van onze therapeuten en docenten in hun eigen klas. We delen als een school onze ervaringen met andere scholen en families in Nakuru zodat acceptatie van alle kinderen de norm zal zijn op basisscholen als ook op andere plaatsen in de maatschappij. Voor een impressie door middel van foto’s kunt u kijken op www.facebook.com/kipepeoschool als ook een berichtje sturen: info@kipepeoschool.org of reinildeeppinga@gmail.com

Wij zijn dankbaar voor de steun die we ontvangen vanuit de kerk en hopen u te ontmoeten in de ZWO dienst van 15 december in de Sint Piter. Opbrengsten van de dienst gaan naar de benodigde therapie- en lesmaterialen.

Miheso & Reinilde

ZWO dienst in de Sint Piter te Ureterp op 15 december 2019
In deze ZWO dienst stond het werk van Miheso en Reinilde Eppinga centraal. Zij hebben de stichting Kipepeo opgezet en zijn een Montessorischool gestart. Het aantal kinderen dat deze school bezoekt groeit erg. Reinilde vertelde in de dienst over de school en hun werk.
De diaconie steunt dit project jaarlijks met een donatie.
De diaconale collecte bracht € 225,- op. De diaconie gaat dit bedrag verdubbelen tot € 500,-
Een mooi bedrag die Reinilde en Miheso goed gaan besteden voor de school.

Diaconie

Foto: Legging van de eerste steen door Kipepeo Raad van Bestuur