Diaconie

Collecteafkondigingen

Zondag 5 november-Voedselbank
Deze zondag is er weer een oogstdienst. We roepen eenieder op om zelf verbouwde(eigen) producten mee te nemen naar de kerk, die hier verkocht worden aan
medegemeenteleden waarbij de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank Opsterland.
Dit mogen zelf verbouwde producten zijn maar ook zelfgebakken cake of andere lekkernijen. Ook andere initiatieven zijn welkom.

Marten ter Veen zal in deze dienst vertellen over de laatste ontwikkelingen.
De collecte tijdens de oogstdienst van 5 november is bestemd voor de Voedselbank Opsterland. De Voedselbank verzorgt iedere week voor 74 gezinnen (waarvan 22 gezinnen vanuit steunpunt Ureterp) een voedselpakket ter aanvulling van hun wekelijkse boodschappen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de samenstelling en grootte van het gezin. Wij streven ernaar om voor 2 dagen een gezonde maaltijd op tafel te krijgen.
De laatste tijd hebben wij moeite om dit voor elkaar te krijgen. Wij krijgen geen subsidie en zijn volledig afhankelijk van giften en sponsoren.
Wij zijn heel erg dankbaar voor het initiatief van het Keningsfjild om ook dit jaar de volledige opbrengst van de oogstdienst beschikbaar te stellen voor de Voedselbank. Tevens loopt er een inzamelactie voor D.E. punten. In beide kerken, de St Pieter en in de Mande komt een doos te staan(tot circa 1 dec.) waarin de D.E. punten gedoneerd kunnen worden.
b.v.d. Voedselbank Opsterland
Op woensdagmiddag 15 november wordt de nieuwe voedselbank in Gorredijk geopend.

Zondag 12 november- HA-Stichting vrienden van Nij Smellinghe
In een ziekenhuis liggen is niet fijn. Je bent ziek, er is vaak veel onzekerheid en je wereld is veel kleiner.
De vrijwilligers van Stichting Vrienden van Nij Smellinghe kunnen helaas de ziekte of behandeling niet wegnemen maar kunnen wel juist dat beetje extra bieden
om het bezoek aan het ziekenhuis iets fijner te maken. Ze kunnen concreet het verschil maken. Voor deze, materiële, extra’s heeft het ziekenhuis vaak geen geld, daarom is Stichting Vrienden van Nij Smellinghe in 1973 opgericht.
Speelgoed voor de kinderen in verschillende wachtkamers van onze poliklinieken, kunst aan de muur, jaarlijks meer dan 1.000 knuffels voor zieke kinderen, een fietslabyrint voor de polikliniek Fysiotherapie. Dit zijn enkele voorzieningen in ons ziekenhuis die de Stichting Vrienden van Nij Smellinghe jaarlijks financiert of eenmalig heeft betaald. Met deze projecten hoopt de Stichting het bezoek aangenamer te maken.

Zondag 19 november-Binnenlands Diaconaat
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren.
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder  hen zijn ook minderjarigen.
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.

Zondag 26 november-Collecte Protestantse Kerk-Pastoraat
Met het oog op het einde
Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk.
De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen
is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.
Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is.

Zondag 3 december-Adventscollecte Kerk in Actie-Kinderen in de knel
Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat.
Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken.

Zondag 10 december-collecte voor ZWO
Deze collecte wordt in de dienst toegelicht.

Zondag 17 december-Collecte Kerk in Actie-Werelddiaconaat Libanon – Kansen voor jongeren in achterstandswijken
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet.
Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.

Armoedebeleid kerken

Najaar 2022 werd steeds meer duidelijk dat de sterk gestegen prijzen van energie, en als gevolg daarvan van levensonderhoud, voor steeds meer mensen een zware last werden.

Als diaconie voelden wij ons verantwoordelijk om te proberen om gezinnen en alleenstaanden die hierdoor getroffen werden bij te staan voor zover het mogelijk was. Wij wilden de hulp ook graag breder verlenen dan alleen binnen onze eigen kerkelijke gemeente. We hebben daarom contact gelegd met de diaconieën van de Ontmoetingskerk en De Levensbron in Ureterp. Zij reageerden positief.
Na overleg tussen diakenen van de drie kerken is besloten om diegenen die daarvoor in aanmerking kwamen een pakket met schoonmaakmiddelen en een tegoedbon van de Poiesz van € 50,00 te schenken.

De drie diaconieën hebben hiervoor per kerk € 250,00 bijgedragen. Uiteindelijk zijn eind december op ongeveer 30 adressen een pakket en een bon bezorgd. Het bleek wel lastig om de adressen te achterhalen omdat niemand graag met zijn of haar armoede te koop loopt. Maar het is toch gelukt om een groep mensen te helpen. De drie diaconieën hebben hierin op een goede en plezierige manier samengewerkt. Er is afgesproken om zodra er zich weer iets voordoet waarin wij gezamenlijk kunnen optreden dat te doen. De contacten zijn er nu en dat is heel belangrijk. Wel was er naderhand de opmerking dat de ondersteuning wel voor het grootste deel in Ureterp is gegeven. Die opmerking hebben wij ter harte genomen. Mocht er nog eens zo’n actie nodig zijn dan zullen ook de andere bij It Keningsfjild aangesloten dorpen er meer bij worden betrokken.

Sjoerdtsje Veenstra

Vanuit de ZWO-GROEP

Zondag 5 maart ZWO dienst.

Het thema voor deze dienst is “Licht voor alle Volken “
Deze zondag zal er aandacht worden geschonken aan de school Kipepeo in Kenia.
De school is in 2014 opgestart door Reinilde en Miheso in Nakuru

(Kenia ) met 20 kinderen. Het woonhuis en later het naast gelegen gebouw zijn als leslokalen ingericht. Deze is snel uitgegroeid naar nu 250 leerlingen onder het motto: “betaalbaar onderwijs voor iedereen”.  Inmiddels zijn er dan ook al 3 dubbele leslokalen bijgebouwd. In deze dienst zal met een presentatie toegelicht worden waar de giften van het Keningsfjild aan worden besteed. Met name naar de kinderen met een handicap, die op deze school toegelaten worden.

Er zijn na afloop van de dienst handgemaakte tassen te koop waarvan de opbrengst gaat naar het speciale onderwijs op de Kipepeo school. 

De ZWO-groep heeft ook dit jaar weer een 40-dagenkalender samengesteld.
Deze kalender is op zondag 12 en 19 februari voor 3 euro te koop in de hal van de kerk.
De opbrengst is bestemd voor het werk van de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen.
De kalender is ook verkrijgbaar bij Marco Veenstra, Blauhûs 39 in Bakkeveen en bij Maaike van der Schaaf, Fazant 5 in Ureterp.

Hennie Dillingh heeft besloten haar vrijwilligerswerk voor het ziekenhuis in Kenia te beëindigen. Zij heeft er jarenlang voor gezorgd dat onze giften en donaties een goede bestemming hebben gekregen.

Ook de gehaakte en gebreide mutsjes hebben vele moeders daar blij gemaakt.
Namens ons allen heel veel dank Hennie voor je inzet en betrokkenheid.
U kunt mutsjes en sokjes blijven haken en breien, want de moeders van de pasgeboren baby’s in Uganda zijn hier erg blij mee.
De stichting Grannies2GranniesFriesland zorgt ervoor dat ze een goede bestemming krijgen.

Namens de ZWO groep, Maaike van der Schaaf

ZWO Ziekenhuis Ghana Presentatie 8 maart 2020

Kipepeo school bouwt verder

Afgelopen juli aan het einde van het schooljaar vierde Kipepeo School haar vijfjarig bestaan met kinderen en families tijdens een dankdienst. Een tijd om stil te staan bij hoe alles begon en vooruit te kijken naar groei in de komende vijf jaar. Een dag om dankbaar te zijn voor de vele mensen in Kenia als ook op andere plaatsen in de wereld die hebben bijgedragen door het delen van hun tijd, energie, fondsen, ideeën en geloof in deze visie. Wat begon in een kamer in een huis met een hand vol kinderen, is nu een school met meer dan 140 kinderen die niet meer in de huidige gebouwen passen. Door van de veranda met tentmateriaal een extra klaslokaal te maken kunnen we de tijd overbruggen tot nieuwe klaslokalen klaar zijn om gebruikt te worden. Tijdens de viering in juli hebben we de eerste steen op de fundering gelegd waarna nu een tijd is aangebroken van manieren vinden om deze vier lokalen en toiletten af te bouwen.

Kipepeo School is een internationale Montessori school in Nakuru, Kenia, die open staat voor alle kinderen tussen de 1 en 12 jaar oud en een antwoord biedt op de groeiende vraag naar betaalbaar kwaliteitsonderwijs. In Nakuru zijn er weinig scholen waar kinderen met een extra leerbehoefte geaccepteerd en gesteund worden waardoor veel kinderen niet naar school gaan. Op dit moment hebben we 36 kinderen met een extra leerbehoefte. Kinderen met bijvoorbeeld (een combinatie van) ADHD, autisme, cerebrale parese, dyslexie, spraakachterstanden, visuele of auditieve beperking en down syndroom worden geobserveerd en geïntegreerd in klassen met leeftijdsgenoten. Hier zorgt een leraar speciaal onderwijs voor de benodigde steun in de klas. Kinderen die (nog) niet mee kunnen doen in de klas krijgen steun van onze therapeuten en docenten in hun eigen klas. We delen als een school onze ervaringen met andere scholen en families in Nakuru zodat acceptatie van alle kinderen de norm zal zijn op basisscholen als ook op andere plaatsen in de maatschappij. Voor een impressie door middel van foto’s kunt u kijken op www.facebook.com/kipepeoschool als ook een berichtje sturen: info@kipepeoschool.org of reinildeeppinga@gmail.com

Wij zijn dankbaar voor de steun die we ontvangen vanuit de kerk en hopen u te ontmoeten in de ZWO dienst van 15 december in de Sint Piter. Opbrengsten van de dienst gaan naar de benodigde therapie- en lesmaterialen.

Miheso & Reinilde

ZWO dienst in de Sint Piter te Ureterp op 15 december 2019
In deze ZWO dienst stond het werk van Miheso en Reinilde Eppinga centraal. Zij hebben de stichting Kipepeo opgezet en zijn een Montessorischool gestart. Het aantal kinderen dat deze school bezoekt groeit erg. Reinilde vertelde in de dienst over de school en hun werk.
De diaconie steunt dit project jaarlijks met een donatie.
De diaconale collecte bracht € 225,- op. De diaconie gaat dit bedrag verdubbelen tot € 500,-
Een mooi bedrag die Reinilde en Miheso goed gaan besteden voor de school.

Diaconie

Foto: Legging van de eerste steen door Kipepeo Raad van Bestuur