Diaconie

Armoedebeleid kerken

Najaar 2022 werd steeds meer duidelijk dat de sterk gestegen prijzen van energie, en als gevolg daarvan van levensonderhoud, voor steeds meer mensen een zware last werden.

Als diaconie voelden wij ons verantwoordelijk om te proberen om gezinnen en alleenstaanden die hierdoor getroffen werden bij te staan voor zover het mogelijk was. Wij wilden de hulp ook graag breder verlenen dan alleen binnen onze eigen kerkelijke gemeente. We hebben daarom contact gelegd met de diaconieën van de Ontmoetingskerk en De Levensbron in Ureterp. Zij reageerden positief.
Na overleg tussen diakenen van de drie kerken is besloten om diegenen die daarvoor in aanmerking kwamen een pakket met schoonmaakmiddelen en een tegoedbon van de Poiesz van € 50,00 te schenken.

De drie diaconieën hebben hiervoor per kerk € 250,00 bijgedragen. Uiteindelijk zijn eind december op ongeveer 30 adressen een pakket en een bon bezorgd. Het bleek wel lastig om de adressen te achterhalen omdat niemand graag met zijn of haar armoede te koop loopt. Maar het is toch gelukt om een groep mensen te helpen. De drie diaconieën hebben hierin op een goede en plezierige manier samengewerkt. Er is afgesproken om zodra er zich weer iets voordoet waarin wij gezamenlijk kunnen optreden dat te doen. De contacten zijn er nu en dat is heel belangrijk. Wel was er naderhand de opmerking dat de ondersteuning wel voor het grootste deel in Ureterp is gegeven. Die opmerking hebben wij ter harte genomen. Mocht er nog eens zo’n actie nodig zijn dan zullen ook de andere bij It Keningsfjild aangesloten dorpen er meer bij worden betrokken.

Sjoerdtsje Veenstra

Collecteafkondigingen

Weet u dat kaarten en postzegels sparen nog steeds zin heeft?
Weet u dat de voedselbank erg blij is met de DE waardepunten? DE verdubbelt de punten en geeft dan koffie aan de voedselbank!
Alle drie kunnen worden ingeleverd in beide kerken!

Zondag 25 juni: Collecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat –

Colombia – Perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela
Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensenhandelaren vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.

Zondag 4,11 en 18 juni is de collecte voor de eigen diaconie.

In een jaar tijd houden we ongeveer 12 collectes voor onszelf. Er is opnieuw een bedrag van 250 euro naar het armoedebeleid van de Ontmoetingskerk, De Levensbron en it Keningsfjild gegaan. Er zijn, in een beperkte kring, adressen bekend in Ureterp, Bakkeveen, Siegerswoude, Wijnjewoude en Frieschepalen en deze mensen/gezinnen worden gesteund. It Keningsfjild wordt vertegenwoordigd door Sjoerdtsje en Aukje.

Er is een bedrag van 500 euro ieder overgemaakt naar: Fryske rijders, Oekraïne, Ethiopië, Pakistan, Fryslân voor Moldavië en Syrië (de laatste 5 allen Kerk in actie).

De diaconie stelt eens in de 5 jaar een projectenlijst vast. De projecten worden dan ook 5 jaar gesteund. De keuze is gemaakt voor: Fryslân voor Moldavië, Kerk in actie voor Syrië, energie/armoedebeleid/voedselbank (ieder 400 euro) en kinderen in de knel (500 euro).

Het UMCG ontvangt voor het pastorale werk een bedrag van 200 euro.

—————————————————————–

God,

We bidden u voor alle vluchtelingen
die met heimwee terugdenken aan
die ene plek waar ze thuishoorden
maar waar het nu te onveilig is.

We bidden u voor alle jongeren
die meeverhuisden met hun ouders
maar die nog regelmatig terugverlangen
naar hun oude, vertrouwde huis.

Geef dat ze begrip krijgen
en aan hun nieuwe omgeving wennen.
Help ze om van de plek waar ze nu zijn
weer een nieuw thuis te maken.

Vanuit de ZWO-GROEP

Zondag 5 maart ZWO dienst.

Het thema voor deze dienst is “Licht voor alle Volken “
Deze zondag zal er aandacht worden geschonken aan de school Kipepeo in Kenia.
De school is in 2014 opgestart door Reinilde en Miheso in Nakuru

(Kenia ) met 20 kinderen. Het woonhuis en later het naast gelegen gebouw zijn als leslokalen ingericht. Deze is snel uitgegroeid naar nu 250 leerlingen onder het motto: “betaalbaar onderwijs voor iedereen”.  Inmiddels zijn er dan ook al 3 dubbele leslokalen bijgebouwd. In deze dienst zal met een presentatie toegelicht worden waar de giften van het Keningsfjild aan worden besteed. Met name naar de kinderen met een handicap, die op deze school toegelaten worden.

Er zijn na afloop van de dienst handgemaakte tassen te koop waarvan de opbrengst gaat naar het speciale onderwijs op de Kipepeo school. 

De ZWO-groep heeft ook dit jaar weer een 40-dagenkalender samengesteld.
Deze kalender is op zondag 12 en 19 februari voor 3 euro te koop in de hal van de kerk.
De opbrengst is bestemd voor het werk van de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen.
De kalender is ook verkrijgbaar bij Marco Veenstra, Blauhûs 39 in Bakkeveen en bij Maaike van der Schaaf, Fazant 5 in Ureterp.

Hennie Dillingh heeft besloten haar vrijwilligerswerk voor het ziekenhuis in Kenia te beëindigen. Zij heeft er jarenlang voor gezorgd dat onze giften en donaties een goede bestemming hebben gekregen.

Ook de gehaakte en gebreide mutsjes hebben vele moeders daar blij gemaakt.
Namens ons allen heel veel dank Hennie voor je inzet en betrokkenheid.
U kunt mutsjes en sokjes blijven haken en breien, want de moeders van de pasgeboren baby’s in Uganda zijn hier erg blij mee.
De stichting Grannies2GranniesFriesland zorgt ervoor dat ze een goede bestemming krijgen.

Namens de ZWO groep, Maaike van der Schaaf

ZWO Ziekenhuis Ghana Presentatie 8 maart 2020

Kipepeo school bouwt verder

Afgelopen juli aan het einde van het schooljaar vierde Kipepeo School haar vijfjarig bestaan met kinderen en families tijdens een dankdienst. Een tijd om stil te staan bij hoe alles begon en vooruit te kijken naar groei in de komende vijf jaar. Een dag om dankbaar te zijn voor de vele mensen in Kenia als ook op andere plaatsen in de wereld die hebben bijgedragen door het delen van hun tijd, energie, fondsen, ideeën en geloof in deze visie. Wat begon in een kamer in een huis met een hand vol kinderen, is nu een school met meer dan 140 kinderen die niet meer in de huidige gebouwen passen. Door van de veranda met tentmateriaal een extra klaslokaal te maken kunnen we de tijd overbruggen tot nieuwe klaslokalen klaar zijn om gebruikt te worden. Tijdens de viering in juli hebben we de eerste steen op de fundering gelegd waarna nu een tijd is aangebroken van manieren vinden om deze vier lokalen en toiletten af te bouwen.

Kipepeo School is een internationale Montessori school in Nakuru, Kenia, die open staat voor alle kinderen tussen de 1 en 12 jaar oud en een antwoord biedt op de groeiende vraag naar betaalbaar kwaliteitsonderwijs. In Nakuru zijn er weinig scholen waar kinderen met een extra leerbehoefte geaccepteerd en gesteund worden waardoor veel kinderen niet naar school gaan. Op dit moment hebben we 36 kinderen met een extra leerbehoefte. Kinderen met bijvoorbeeld (een combinatie van) ADHD, autisme, cerebrale parese, dyslexie, spraakachterstanden, visuele of auditieve beperking en down syndroom worden geobserveerd en geïntegreerd in klassen met leeftijdsgenoten. Hier zorgt een leraar speciaal onderwijs voor de benodigde steun in de klas. Kinderen die (nog) niet mee kunnen doen in de klas krijgen steun van onze therapeuten en docenten in hun eigen klas. We delen als een school onze ervaringen met andere scholen en families in Nakuru zodat acceptatie van alle kinderen de norm zal zijn op basisscholen als ook op andere plaatsen in de maatschappij. Voor een impressie door middel van foto’s kunt u kijken op www.facebook.com/kipepeoschool als ook een berichtje sturen: info@kipepeoschool.org of reinildeeppinga@gmail.com

Wij zijn dankbaar voor de steun die we ontvangen vanuit de kerk en hopen u te ontmoeten in de ZWO dienst van 15 december in de Sint Piter. Opbrengsten van de dienst gaan naar de benodigde therapie- en lesmaterialen.

Miheso & Reinilde

ZWO dienst in de Sint Piter te Ureterp op 15 december 2019
In deze ZWO dienst stond het werk van Miheso en Reinilde Eppinga centraal. Zij hebben de stichting Kipepeo opgezet en zijn een Montessorischool gestart. Het aantal kinderen dat deze school bezoekt groeit erg. Reinilde vertelde in de dienst over de school en hun werk.
De diaconie steunt dit project jaarlijks met een donatie.
De diaconale collecte bracht € 225,- op. De diaconie gaat dit bedrag verdubbelen tot € 500,-
Een mooi bedrag die Reinilde en Miheso goed gaan besteden voor de school.

Diaconie

Foto: Legging van de eerste steen door Kipepeo Raad van Bestuur