De Mande Bakkeveen

De Mande Bakkeveen

Historie

De Gereformeerde Kerk ‘De Mande’ van Bakkeveen werd in 1959 geïnstitueerd.

De gemeente van ‘De Mande’ is vooral door de import van bewoners naar Bakkeveen een geschakeerde kerkelijke gemeente. Mede doordat er nauwelijks sprake is van klassiek conservatieve gereformeerde tradities uit de 19e eeuw heeft zich een pluriforme gemeente ontwikkeld.

Een eigen kerk werd door zelfwerkzaamheid gebouwd en in 1962 in gebruik genomen. In de zomermaanden maken vele vakantiegangers gebruik van de recreatieve mogelijkheden van het dorp en zijn er gasten die deelnemen aan de kerkdiensten.

De gereformeerde kerk van Bakkeveen maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Ter gelegenheid van de fusie tussen de Hervormde Gemeente Opsterland Noord en de Gereformeerde kerk De Mande te Bakkeveen op 1 januari 2017 werd op de site gereformeerdekerken.info onder andere het volgende artikel geplaatst, geschreven door G.J. Kok. Het geeft een mooi historisch beeld van het ontstaan van De Mande.

https://gereformeerdekerken.info/2017/02/06/van-evangelisatiepost-naar-gereformeerde-kerk-bakkeveen-1890-1959/

Adresgegevens

De Mande

De Mande
Tsjerkewal 20
9243 KM Bakkeveen
0516-541114

Kosters

Thea Nicolai: tel. 06-51932361
email: germthea@kpnmail.nl

Nynke Veenstra: tel. 06-25229090
email: nveenstravb@gmail.com

Kunstwerk

Op het liturgisch centrum in De Mande hangt een voor Bakkeveen waardevol kunstwerk. Het doek had in 2015 een prominente plek in het Groninger museum.

“TENTOONSTELLING
Fie Werkman – Voetsporen
11 APRIL 2015 T/M 01 NOVEMBER 2015
In het Prentenkabinet werk van Fie (Sophia Gerharda) Werkman (Groningen 1915 – 2002 Groningen)

Net als haar vader Hendrik Nicolaas Werkman, was Fie Werkman autodidact. Hoewel Fie altijd ‘de dochter van’ zou blijven heeft dat haar niet weerhouden om ook zelf te bouwen aan een eigenzinnig oeuvre. Terugkijkend merkte Fie eens over haar vader op: ‘Niet dat hij me les heeft gegeven of heeft gezegd zo moet je het doen, maar ik heb me wel in zijn werk verdiept en gekeken hoe hij het deed. Als hij zo zat te schilderen was het die sfeer die dan in huis hing. Dat heb ik heel bewust ervaren en gedacht: zo wil ik later ook leven.’

Werkman werkte aanvankelijk op papier en maakte abstracte collages. Later ontstonden de zogenaamde stofassemblages waarbij in drukinkt gedrenkte zijde op een terlenka ondergrond werd bevestigd. Figuratie en abstractie wisselen elkaar af in weloverwogen en krachtige composities.

Een bijzonder werk in deze tentoonstelling is een grote stofassemblage; een voorstelling van een vallende man. Fie schonk dit doek in 2001 aan het dorp Bakkeveen vanwege haar ‘betrokkenheid op Bakkeveen en omgeving, door de ongewilde betrokkenheid van haar vader op Bakkeveen in zijn onvrijwillige dood.’ Voor Fie Werkman was dit werk een aanklacht tegen alle geweld.”

Fie Werkman – Voetsporen