De Mande

De Gereformeerde Kerk ‘De Mande’ van Bakkeveen werd in 1959 geïnstitueerd.

De gemeente van ‘De Mande’ is vooral door de import van bewoners naar Bakkeveen een geschakeerde kerkelijke gemeente. Mede doordat er nauwelijks sprake is van klassiek conservatieve gereformeerde tradities uit de 19e eeuw heeft zich een pluriforme gemeente ontwikkeld.

Een eigen kerk werd door zelfwerkzaamheid gebouwd en in 1962 in gebruik genomen. In de zomermaanden maken vele vakantiegangers gebruik van de recreatieve mogelijkheden van het dorp en zijn er gasten die deelnemen aan de kerkdiensten.

De gereformeerde kerk van Bakkeveen maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De zegen van Sint Patrick:
Moge de weg stijgen om je te ontmoeten,
moge de wind altijd in je rug blazen,
moge de zon warm op je schijnen,
de regen zacht op je velden vallen
en totdat we elkaar weer ontmoeten…
moge God je zacht in de palm van Zijn hand houden!

http://www.dewoudklank.nl/nieuws/1402/kerken-opsterland-noord-en-bakkeveen-samen-op-weg/

Eerste steen De Mande

Ter gelegenheid van de fusie tussen de Hervormde Gemeente Opsterland Noord en de Gereformeerde kerk De Mande te Bakkeveen op 1 januari 2017 werd op de site gereformeerdekerken.info onder andere het volgende artikel geplaatst, geschreven door G.J. Kok.
Het geeft een mooi historisch beeld van het ontstaan van De Mande.

http://gereformeerdekerken.info/2017/02/06/van-evangelisatiepost-naar-gereformeerde-kerk-bakkeveen-1890-1959/