De Lijte

In De Lijte wordt één keer per veertien dagen op de donderdagavond om 19.00 uur een avondsluiting gehouden in de grote zaal. Deze wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Ureterp, Frieschepalen, Wijnjewoude, Siegerswoude en Bakkeveen. Bij toerbeurt wordt de avondsluiting voorgegaan door iemand van de deelnemende kerkgenootschappen. Tweemaal per jaar wordt een dienst van Schrift en Tafel gevierd op de woensdagmiddag. Deze avondmaalsdiensten staan onder verantwoordelijkheid van de Hervormde en Gereformeerde kerkenraad (PKN). In de adventstijd wordt door de Hervormde en Gereformeerde diaconieën (PKN) een kerstbijeenkomst georganiseerd.
Samen met de Ontmoetingskerk en de Levensbron uit Ureterp wordt er af en toe bijvoorbeeld op zaterdag in één van de kerkgebouwen een “Zingend naar de zondag” gehouden. Dit is bedoeld voor degenen die op zondag de dienst niet meer in het kerkgebouw kunnen bijwonen. De bewoners van De Lijte worden dan opgehaald.