De Lijte

In De Lijte wordt één keer per veertien dagen op de donderdagavond om 19.00 uur een avondsluiting gehouden in de grote zaal. Deze wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Ureterp, Frieschepalen, Wijnjewoude, Siegerswoude en Bakkeveen. Bij toerbeurt wordt de avondsluiting voorgegaan door iemand van de deelnemende kerkgenootschappen. De kerk die de avondsluiting verzorgt, heeft een groep vrijwilligers die de bewoners van hun appartement halen en brengen en voor de koffie en thee zorgen.
Samen met de Ontmoetingskerk en de Levensbron uit Ureterp wordt er af en toe op op zaterdag in één van de kerkgebouwen een “Zingend naar de zondag” gehouden. Dit wordt in de kerkbladen bekend gemaakt en is bedoeld voor degenen die op zondag de dienst niet meer in een kerkgebouw kunnen bijwonen. Vrijwilligers regelen het vervoer vanuit de Lijte en het Lijteplein.