Contact informatie

Pastoraal team

Predikant
Ds. J.H. Verwaal
Krúslings 5
9247 EK Ureterp
jak.verwaal@planet.nl
0512-356155

Scriba kerkeraad
Siska Pennink
Fûgelliet 32
9247 GD Ureterp
s.pennink@hotmail.com
0512-355032 / 06-43956651

Kerkelijk Bureau

Alle mutaties van nieuw-ingekomenen, geboortes, huwelijken, overlijden, overschrijvingen, verhuizingen e.d. worden bijgehouden door de Ledenadminstratie

H.Boersma, e-mail: ledenadministratie@itkeningsfjid.nl.

Kosters

Zondagse Kostersdiensten

Kerkgebouw St. Piter 

Selmien East 47
9247TR Ureterp

Koster: Gerd Renkema
06 15966690
nexus14@hetnet.nl / GerdR@hetnet.nl

Kerkgebouw De Mande

Tsjerkewâl 20
9243JV  Bakkeveen

0516 541114

Koster: Teake van der Weij
06 40343368 / 0516 541665
thvdwey@gmail.com

Teehûs

Teehûs Ureterp

Selmien East 50
9247 TT Ureterp
0512-301266

Voor inlichtingen

Mevr. Ida de Vries
06-48575067
idadidaa@outlook.com

Redactie

Kerkblad It Keningsfjild

tsjerkebled@itkeningsfjild.nl

Website It Keningsfjild

website@itkeningsfjild.nl

Ouderling-Kerkrentmeester

Gerrit van Dodewaard
06-13608719
gdodenwa@kpnmail.nl

Beheer Bakkeveen

Johannes Bouma
1ste beheerder
06-55542432
johannesbouma@live.nl

Rinze Bouma
2de beheerder
06-38911618
rinze_bouma@kpnmail.nl

Beheer Siegerswoude

Rinze Bouma
1ste beheerder
06-38911618
rinze_bouma@kpnmail.nl

Johannes Bouma
2de beheerder
06-55542432
johannesbouma@live.nl

Beheer Ureterp

Rinze Bouma
1ste beheerder
06-38911618
rinze_bouma@kpnmail.nl

Willem Stelpstra
2de beheerder
0512-381863
wstelpstra@ziggo.nl

Administratie

Willem Stelpstra
0512-381863
wstelpstra@ziggo.nl

Voor begrafenissen en urnbijzettingen kunt u contact opnemen met de betreffende 1e beheerder van de begraafplaats. Tijdens verlof of vakantie kunt u contact opnemen met de 2e beheerder van de begraafplaats. Voor overige vragen kunt u terecht bij de administratie dhr. W. Stelpstra.