Contact informatie

Pastoraal team

Predikant
Ds. A.J. Nicolai
Krúslings 5, 9247 EK Ureterp
0629825217 / 0512-853362
aafkejnicolai@gmail.com
(vrije dag: woensdag)

Scriba kerkeraad
Henk Boersma
Krúslings 11, 9247 EK  Ureterp
0512-302631 / 06-25573278
scriba@itkeningsfjild.nl.

Kerkelijk Bureau

Alle mutaties van nieuw-ingekomenen, geboortes, huwelijken, overlijden, overschrijvingen, verhuizingen e.d. worden bijgehouden door de Ledenadminstratie

Siemon van der Beek, e-mail: ledenadministratie@itkeningsfjild.nl.

Kosters

Zondagse Kostersdiensten

Kerkgebouw St. Piter 

Selmien East 47
9247TR Ureterp

Rinze Bouma: tel. 06-38911618
email: bouma.rinze63@gmail.com

Kerkgebouw De Mande

Tsjerkewâl 20
9243JV  Bakkeveen
0516 541114

Kosters:

Thea Nicolai: tel. 06-51932361
email: germthea@kpnmail.nl

Nynke Veenstra: tel. 06-25229090
email: nveenstravb@gmail.com

Teehûs

Teehûs Ureterp

Selmien East 50
9247 TT Ureterp
0512-301266

Redactie

Kerkblad It Keningsfjild

tsjerkebled@itkeningsfjild.nl

Website It Keningsfjild

website@itkeningsfjild.nl

Beheer: Dhr. R. Bouma, 06-38911618
Beheer: Dhr. J. Bouma, 06-55542432
Administratie: Dhr. W. Stelpstra
0512-381863/wstelpstra@ziggo.nl