Column

Ook baby Jezus behoefde koestering

 

Met kerstmis vieren we dat het goddelijke onder ons is gekomen in de vorm van een kind. Een kind van vlees en bloed. En net als een gewone sterveling had baby Jezus behoefte aan de veiligheid en koestering van een moeder. Dat Maria zo’n belangrijke rol heeft in het kerstverhaal is dus niet zo vreemd. Maar met die rol is wel iets vreemds aan de hand. De kerk heeft er door de eeuwen heen steeds de nadruk op gelegd dat Maria nog maagd – en dus zonder zonden – was. Volgens Auke van der Leij, geestelijk verzorger theoloog en actief lid van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam, berust dit echter op een mythe. In de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, betekent maagd namelijk niets anders dan jonge vrouw. Pas nadat ze deze maagd een kind heeft gebaard wordt ze vrouw en moeder. Het was Augustinus die de term ‘erfzonde’ introduceerde en daarmee lijfelijkheid in de ban deed.

Maar intimiteit en lijfelijkheid zijn juist cruciaal voor de conceptie en een gezonde ontwikkeling van ieder kind. Een moeder zorgt met haar fysieke koestering voor een veilige hechting. Als die ontbreekt, wordt het, zacht uitgedrukt, lastig om je staande te houden in deze wereld. Borstvoeding is een van de manieren om de band tussen moeder en kind te benadrukken. Uit liefde voor dit intieme en sacrale moment maakt fotografe Annette Bleeker een serie portretten van hedendaagse madonna’s. Via sociale media en consultatiebureaus vond ze tien vrouwen bereid om zich op de gevoelige plaat te laten vastleggen. Trots poseerden ze allemaal in een Maria-outfit: een hemelsblauwe mantel met witte sluier en een shawl die Annette voor de gelegenheid leende van een Franciscaner klooster.

Naast Maria kent de bijbel nog andere bijzondere moeders: Sara, Elizabeth en Hannah. Ook hun zwangerschappen waren volgens Auke een teken van Gods liefde, van Gods genade. Die van Maria was niet gepland maar zij baarde het kind dat wij als verlosser hebben omarmd. Elizabeth en Sara hadden juist jarenlang vergeefse moeite gedaan om in verwachting te raken. En toen lukte het toch! En dan is er nog Hanna, die gepest werd omdat ze geen nageslacht produceerde. Uiteindelijk werd ze toch zwanger maar, naar ik aanneem, ook niet door de heilige geest of een ‘onbevlekte ontvangenis’.

Intussen zijn borstvoeding-gevende vrouwen uit de openbare ruimte verdwenen. Het ontbreekt moderne moeders vaak aan rust, tijd en ruimte. Bovendien zijn we steeds preutser geworden als reactie op de pornoficatie van de samenleving. Borsten zijn tegenwoordig vooral lustobjecten in plaats van een symbool van veiligheid en liefde. Tegelijkertijd is door twee jaar corona de samenleving killer geworden, we zijn banger om elkaar aan te raken. We kunnen deze kerst dus wel wat extra koestering gebruiken.

De portretten zullen tijdens advent in de Keizersgrachtkerk hangen. Voor meer informatie kijk op www.dutchdeltamedia.nl of www.keizersgrachtkerk.nl