Collecte afkondigingen

Zondag 7 juli: Viering Heilig Avondmaal
De diaconie bestemd deze collecte voor de World Servantsgroep Bakkeveen.

Zondag 14 juli: Vakantiepret voor kinderen in armoede (Binnenlands diaconaat) 
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bij voorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret?

Zondag 4 augustus: Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika (Werelddiaconaat) 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bij belonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Actie Kerkbalans
Afgelopen januari is de actie kerkbalans gehouden in onze gemeente. Er kon toen ook worden aangegeven dat er een bedrag werd toegezegd voor de diaconie.
6 De diaconie heeft een aantal projecten uitgezocht waaraan een deel van het toegezegde geld wordt besteed. Dit willen we aan de gemeente kenbaar maken.

De 8 regionale doelen die de diaconie jaarlijks financieel steunt met € 400,- per doel, krijgen dit jaar elk € 100,- extra. Dit is dus een bedrag van € 800,- De regionale doelen zijn: Ufanisi/kipepeo in Kenia van Reinilde Eppinga, Stichting Andrassi in Hongarije van Annemarie Bongers, Babykliniek in Kenia van Henny Dillingh, Straatkinderen in Ethiopië van Marieke Boersma, Vrouwentuin Keneba in Gambia van Anita Buikema, Waterpompen in Malawi van Froukje Mensonides, Ziekenhuis in Ghana van Carla van Valkenburg en Zorgboerderij de Twa Bûken in Wijnjewoude.

De volgende projecten van Kerk in Actie krijgen elk € 500,-:
* Oeganda, Orthodox Church Mother’s Union. Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken;
* India, Priscilla Centrum. Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India;
* India, Sadhana. Alle kinderen in Narsapur naar school;
* Guatemala. Vredescentrum Barbara Ford. Een vakopleiding biedt jongeren toekomst.
* Wilde Ganzen, Zambia € 500,-:
 In Kanyanga wordt een nieuwe Verlosafdeling gebouwd. Het valt onder Mission Health Centre in Zambia en de            Wilde Ganzen ondersteunt dit project.

Aan het einde van dit jaar bekijken we hoeveel geld er nog is en zullen dit besteden aan projecten.

De diaconie bedankt u voor de toegezegde bedragen!