Zondag 25 augustus 2019

  9:30 uur St. Piter, Ureterp

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist dhr. A. Bakker
Collectes voor diaconie / kerk

Thema: onze inzet of geloof in God?
Een oude vraag wordt steeds opnieuw gesteld. In onze tijd bijvoorbeeld is de vraag: Kan een mens zijn eigen geluksgevoel maken? Ben je verantwoordelijk voor je geluk? Kan je ervoor kiezen? Of bepaalt het lot

Lees meer hierover...

Kerk op schoot viering

Kerk op schoot
In het afgelopen jaar hebben we enkele “kerk op schoot” vieringen met elkaar beleefd. We zijn er mee begonnen met de bedoeling uit te proberen of dit een vorm van samen geloven en samen vieren is die bij onze gemeente past.  De reactie op deze vieringen was over het algemeen positief en geeft ons aanleiding deze voort te zetten.  We …

Lees meer hierover...

Kerkdienstgemist.nl

kerkdienstgemist.nlIn de Sint Piter wordt sinds de renovatie gebruik gemaakt van de dienst Kerkdienstgemist.nl. Via deze dienst kunnen gemeenteleden en andere belangstellenden die de kerkdienst niet bezoeken toch de vieringen mee beleven. Hiervoor is een aantal gemeenteleden actief om de camerabeelden te maken. Samen met hen heeft het college het camerabeleid tegen het licht gehouden, mede in het kader van …

Lees meer hierover...

Op 1 januari 2017 was de fusie een feit en dat vierden we op 5 februari 2017

Ook in de pers was aandacht voor onze fusie.
Hieronder vindt u een interview uit de SA en een bericht van het redactieteam van de website ‘GereformeerdeKerken.info’
(Als de linkjes niet werken, kopieer deze dan en plak ze in de browser)

Bericht in de SA
http://sa24.nl/artikel/5887-kerkfusie-leidt-tot-nieuwe-gemeente-it-keningsfjild.html
Geachte heer, mevrouw,

Vandaag verscheen op onze website ‘GereformeerdeKerken.info’ een bericht over de fusie …

Lees meer hierover...