Zondag 15 december 2019

Derde Adventszondag

9:30 uur De Mande, Bakkeveen
Kerk-op-schoot-dienst

Voorganger mevr. T. Hoogesteger
zie ook https://www.itkeningsfjild.nl/15-december-kerk-op-schoot/

9:30 uur

9.30 uur Piter, Ureterp
ZWO dienst

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist dhr. G. Zigterman
Collectes voor diaconie (Kipepeoschool)/ kerk
m.m.v. Reinilde Eppinga
zie https://www.itkeningsfjild.nl/zwo-dienst-15-december/

Thema: derde zondag van Advent. Heb geduld, zijn komst is nabij… Het grote feest van kerst en nieuwjaar nadert.Lees meer hierover...

Kerkdienstgemist.nl

kerkdienstgemist.nlIn de Sint Piter wordt sinds de renovatie gebruik gemaakt van de dienst Kerkdienstgemist.nl. Via deze dienst kunnen gemeenteleden en andere belangstellenden die de kerkdienst niet bezoeken toch de vieringen mee beleven. Hiervoor is een aantal gemeenteleden actief om de camerabeelden te maken. Samen met hen heeft het college het camerabeleid tegen het licht gehouden, mede in het kader van …

Lees meer hierover...

Op 1 januari 2017 was de fusie een feit en dat vierden we op 5 februari 2017

Ook in de pers was aandacht voor onze fusie.
Hieronder vindt u een interview uit de SA en een bericht van het redactieteam van de website ‘GereformeerdeKerken.info’
(Als de linkjes niet werken, kopieer deze dan en plak ze in de browser)

Bericht in de SA
http://sa24.nl/artikel/5887-kerkfusie-leidt-tot-nieuwe-gemeente-it-keningsfjild.html
Geachte heer, mevrouw,

Vandaag verscheen op onze website ‘GereformeerdeKerken.info’ een bericht over de fusie …

Lees meer hierover...