ZIN OF BETEKENIS VINDEN…

De dag na de troonrede staat in het teken van de Algemene Beschouwingen. Dit jaar werden de tweede kamer en de regering overvallen door een grote schok: de moord op advocaat Wiersum. En diezelfde dag werd ook nog een ex-voetballer vermoord in Amsterdam, eveneens in verband met zware criminaliteit. Deze twee moorden staan nu aan het einde van een hele …

Lees meer hierover...

Collecteafkondiging

Zondag 6 oktober Kerk & Israël
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting …

Lees meer hierover...

Verslag van de ZWO-groep sept. 2018 / aug. 2019

Op de startzondag van 30-9-2018 overhandigde Hennie Dillingh aan Ds. J. Verwaal een bedankbrief van het Kinderziekenhuis in Kenia die in deze dienst werd voorgelezen.
Hierbij de Nederlandse vertaling:
Beste Kerkleden, Groeten en beste wensen van de Katholieke parochie Bungoma waarvan het ziekenhuis Nangina deel uit maakt. In dit schrijven willen we onze diepste dank uiten voor jullie vaste giften


Lees meer hierover...

Van de kerkenraad

Bericht van de scriba
In de bezinningsbijeenkomst op 30 augustus hebben we als kerkenraadsleden gesproken over de kernwaarden van onze gemeente. U hebt ze kunnen lezen op de banners aan de muur op de startzondag op 29 september.
Het concept beleidsplan bespraken we in het DB op 4 september en in de vergadering van de Kerkenraad op 17 september. We …

Lees meer hierover...

Najaarscollecte 2019

Vorig jaar hebben we in onze Protestantse Gemeente It Keningsfjild voor het eerst de Najaarscollecte gehouden. Deze collecte is een samenvoeging van de Dankstondcollecte in De Mande en de Solidariteitskas collecte in Opsterland Noord. De Dankstondcollecte werd gehouden in de weken rond de Dankstondvesper begin november. Hierin wordt stil gestaan bij de zegeningen, de oogst, van het afgelopen jaar. Als …

Lees meer hierover...

Op het Langpaed

Ruiken naar een hok vol schapen? Bent u al eens watertandend langs de draaiende kippengrill van slagerij Bouma in Ureterp gelopen? Ik wel. Je krijgt trek van die geur en dat is de bedoeling. De geur van vers brood bijvoorbeeld maakt ons hongerig en doet ons versneld dat artikel én vaak wat extra’s kopen.
Geur is een oud marketinginstrument. Al …

Lees meer hierover...