ZWO dienst 15 december

Kipepeo school bouwt verder

Afgelopen juli aan het einde van het schooljaar vierde Kipepeo School haar vijfjarig bestaan met kinderen en families tijdens een dankdienst. Een tijd om stil te staan bij hoe alles begon en vooruit te kijken naar groei in de komende vijf jaar. Een dag om dankbaar te zijn voor de vele mensen in Kenia als ook …

Lees meer hierover...

Meditatie

‘Een mens wordt geboren om zich in te zetten‘ (Job 5: 7)
Kennelijk zitten wij mensen zo in elkaar dat onze inzet en ons werk ons pas voldoening en tevredenheid geven. Vooral als het werk onze creativiteit vereist. Als wijzelf iets van waarde kunnen toevoegen aan onze arbeid en inzet. Wie onder dwang van andere mensen slaafse arbeid moet verrichten, …

Lees meer hierover...

Collecteafkondigingen

Zondag 3 november: Dankdag/Oogstdienst
De collecte is bestemd voor de Voedselbank Opsterland. Ook de opbrengst van de verkochte producten bij de uitgang van de dienst gaat naar de Voedselbank.
Zondag 10 november: Onderwijs voor groeiende kerk Zambia
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief …

Lees meer hierover...

VAN DE KERKENRAAD

Bericht van de scriba
Het Dagelijks Bestuur heeft vergaderd op 3 oktober. Daar keken we terug op een geslaagde startzondag en hebben we enkele leerpunten genoteerd. Eén daarvan is dat uit reacties is gebleken dat u het leuker vindt om zelf gerechten mee te nemen voor koffie en lunch. Redactieleden van het kerkblad waren aanwezig in onze vergadering om verslag …

Lees meer hierover...

Nieuwsbrief Classis Fryslân oktober 2019

Belangrijkste punten uit de classicale vergadering (CV) van de classis Fryslân op 16 oktober 2019.
Afvaardiging naar de Generale Synode.
De samenstelling van de afvaardiging naar de Generale Synode is geregeld: die afvaardiging bestaat per 01-01-2020 uit mw. ds. E.J.M. Peersmann (Kollum), ds. G. van Helden (Buitenpost), ouderling mw. W. Kronemeijer (Beetsterzwaag), diaken J.W. Boorsma (Workum) en ouderling-kerkrentmeester H.A.Boersma (Foudgum). …

Lees meer hierover...