Catechese

Wanneer jongeren in gesprek willen gaan over geloof en kerk, wordt er een catechesegroep opgezet. Plaats en tijd worden in overleg bepaald.

Er zijn verschillende werkvormen mogelijk, zoals gesprek, tekenen, toneelspel, bekijken filmfragment, krantenknipsels, maken van gedichten, schriftelijke informatie om een onderwerp behandeld op een manier die aansluit bij de groep. Om met jongeren in gesprek te komen over deze onderwerpen is het van belang dat er een veilige en open sfeer is. Ontmoeting en het creëren van gezelligheid zijn daarom een wezenlijk onderdeel van de catechisatie.