BEHEER BEGRAAFPLAATSEN

Om beter, klantvriendelijker, bereikbaar te zijn voor de inwoners van onze vier dorpen en andere belanghebbenden is het nodig een website ter beschikking te hebben waar alle relevante gegevens, de begraafplaatsen betreffende, te vinden zijn.
Daarom zijn wij op zoek naar dat gemeentelid/die belangstellende, die voor de drie begraafplaatsen van It Keningsfjild een mooie, goed toegankelijke, website wil ontwerpen en bouwen.
Heb je belangstelling, wil je verdere informatie, meldt je dan, graag voor 15 oktober, bij:
Gerke de Vries, 0516-481776 / 06-12119522 / gerkeriemke@gmail.com