Begraafplaatsen

Ouderling-Kerkrentmeester

Gerrit van Dodewaard
06-13608719
gdodenwa@kpnmail.nl

Beheer Bakkeveen

Johannes Bouma
1ste beheerder
06-55542432
johannesbouma@live.nl

Rinze Bouma
2de beheerder
06-38911618
rinze_bouma@kpnmail.nl

Beheer Siegerswoude

Rinze Bouma
1ste beheerder
06-38911618
rinze_bouma@kpnmail.nl

Johannes Bouma
2de beheerder
06-55542432
johannesbouma@live.nl

Beheer Ureterp

Rinze Bouma
1ste beheerder
06-38911618
rinze_bouma@kpnmail.nl

Willem Stelpstra
2de beheerder
0512-381863
wstelpstra@ziggo.nl

Administratie

Willem Stelpstra
0512-381863
wstelpstra@ziggo.nl

Voor begrafenissen en urnbijzettingen kunt u contact opnemen met de betreffende 1e beheerder van de begraafplaats. Tijdens verlof of vakantie kunt u contact opnemen met de 2e beheerder van de begraafplaats. Voor overige vragen kunt u terecht bij de administratie dhr. W. Stelpstra.