AVG – privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Privacy is een verantwoordelijkheid van iedereen. In principe is de gemeente of diaconie als rechtspersoon aanspreekbaar. Iedereen die vanuit een functie in de kerk persoonsgegevens verwerkt, moet dat veilig en vertrouwelijk doen. Als er toch iets fout gaat en er sprake is van een datalek moet er melding worden gemaakt aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Natuurlijk gingen we in de Protestantse gemeente It Keningsfjild al zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en privacy, maar nu gaan we dat helemaal volgens de regels doen. Daarom is er een privacyverklaring opgesteld. Deze kunt u lezen door op deze link te klikken.

Mocht u iets tegenkomen in onze gemeente m.b.t. privacy waar u vragen over heeft of waarvan u denkt dat het niet overeenkomt met de privacyregels, neemt u dan contact op met de scriba.