Verslag van de ZWO-groep sept. 2018 / aug. 2019

Op de startzondag van 30-9-2018 overhandigde Hennie Dillingh aan Ds. J. Verwaal een bedankbrief van het Kinderziekenhuis in Kenia die in deze dienst werd voorgelezen.
Hierbij de Nederlandse vertaling:
Beste Kerkleden, Groeten en beste wensen van de Katholieke parochie Bungoma waarvan het ziekenhuis Nangina deel uit maakt. In dit schrijven willen we onze diepste dank uiten voor jullie vaste giften


Lees meer hierover...

Van de kerkenraad

Bericht van de scriba
In de bezinningsbijeenkomst op 30 augustus hebben we als kerkenraadsleden gesproken over de kernwaarden van onze gemeente. U hebt ze kunnen lezen op de banners aan de muur op de startzondag op 29 september.
Het concept beleidsplan bespraken we in het DB op 4 september en in de vergadering van de Kerkenraad op 17 september. We …

Lees meer hierover...

Najaarscollecte 2019

Vorig jaar hebben we in onze Protestantse Gemeente It Keningsfjild voor het eerst de Najaarscollecte gehouden. Deze collecte is een samenvoeging van de Dankstondcollecte in De Mande en de Solidariteitskas collecte in Opsterland Noord. De Dankstondcollecte werd gehouden in de weken rond de Dankstondvesper begin november. Hierin wordt stil gestaan bij de zegeningen, de oogst, van het afgelopen jaar. Als …

Lees meer hierover...

2 november Allerzielen: Lichtjesavond in Ureterp en Ureterp

Lichtjesavond op de begraafplaats van de St. Piter in Ureterp.
Wij nodigen u wederom van harte uit om, ter gelegenheid van Allerzielen, op 2 november a.s. uw overleden dierbare(n) te komen herdenken.
De inloop is van 19:00 – 19:30 uur. U krijgt een lichtje aangereikt, deze kunt u plaatsen op het graf van uw dierbare. Ook is er een collectieve …

Lees meer hierover...

Op het Langpaed

Ruiken naar een hok vol schapen? Bent u al eens watertandend langs de draaiende kippengrill van slagerij Bouma in Ureterp gelopen? Ik wel. Je krijgt trek van die geur en dat is de bedoeling. De geur van vers brood bijvoorbeeld maakt ons hongerig en doet ons versneld dat artikel én vaak wat extra’s kopen.
Geur is een oud marketinginstrument. Al …

Lees meer hierover...

Meditatie

Respect voor water is respect voor God
Een land dat wateren drinkt van de regen van de hemelen (Deut. 11:11)
In de taal van de Bijbel is water een meervoudsvorm: wateren.
Het woord is verwant aan het woord voor hemel. Wateren = maiem lijkt op hemelen = sja-maiem. Want omgang met water is als omgang met God.
In de Bijbel …

Lees meer hierover...