Zondag 20 oktober 2019

9.30 uur De Mande, Bakkeveen

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist dhr. G. van der Velde
Collectes voor diaconie / kerk

Thema: geloven op aarde, nu…?
Wat is geloven eigenlijk? In Lucas 18: 8 stelt Jezus de vraag: wordt er op aarde wel geloof gevonden? En wij vragen ons dan af: hoe ziet geloven eruit? Waarover heeft Jezus het eigenlijk? IsLees meer hierover...

Zondag 27 oktober 2019

9:30 uur St. Piter, Ureterp

Voorganger ds. H. Rietman, Assen
Organist dhr. A. Bakker
Collectes voor diaconie (Dorpskerken) / kerk

Op deze zondag zal ds H. Rietman voor de laatste keer de toga aandoen om alhier de kerkdienst te leiden. Van 17 februari 1991 tot 1 mei 2001 was collega Rietman predikant van Opsterland-Noord. Hij ziet in dankbaarheid terug opLees meer hierover...

ZIN OF BETEKENIS VINDEN…

De dag na de troonrede staat in het teken van de Algemene Beschouwingen. Dit jaar werden de tweede kamer en de regering overvallen door een grote schok: de moord op advocaat Wiersum. En diezelfde dag werd ook nog een ex-voetballer vermoord in Amsterdam, eveneens in verband met zware criminaliteit. Deze twee moorden staan nu aan het einde van een hele …

Lees meer hierover...

29 december Top 2000 kerkdienst

Tussen kerst en oudejaar is er jaarlijks op radio 2 de top 2000 te beluisteren. Heel Nederland zit in die dagen (en nachten) gekluisterd aan de radio om te genieten van al die mooie muzieknummers. Ook in de PKN kerken worden rond die tijd top 2000 diensten gehouden en zo is het plan ontstaan om ook in onze kerk een …

Lees meer hierover...

Collecteafkondiging

Zondag 6 oktober Kerk & Israël
De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting …

Lees meer hierover...