Zondag 17 november 2019

9:30 uur St. Piter, Ureterp
Viering Heilig Avondmaal

Voorganger ds. J.H Verwaal
Organist dhr. G. Zigterman
Collectes voor diaconie (De Hoeve, Beetsterzwaag) / kerk

Thema: Viering Heilig avondmaal. Op deze zondag viert onze gemeenschap de maaltijd van de Heer. Bij de uitdeling van brood en wijn spreek ik steeds tot ieder die brood en wijn ontvangt: de vrede van Christus.

Lees meer hierover...

Meditatie

‘Een mens wordt geboren om zich in te zetten‘ (Job 5: 7)
Kennelijk zitten wij mensen zo in elkaar dat onze inzet en ons werk ons pas voldoening en tevredenheid geven. Vooral als het werk onze creativiteit vereist. Als wijzelf iets van waarde kunnen toevoegen aan onze arbeid en inzet. Wie onder dwang van andere mensen slaafse arbeid moet verrichten, …

Lees meer hierover...

15 december Kerk op schoot

Voor de jong(st)e kinderen is hun eigen “kerk op schoot” viering een plaats waar zij, op een speelse manier die bij hen past, kennis maken met verhalen uit de Bijbel, met andere kinderen en hun vaders of moeders, hun opa’s of oma’s, met mensen van de kerk, met gebruiken van de kerk, met het kerkgebouw, de klanken, geuren en kleuren. …

Lees meer hierover...

Collecteafkondigingen

Zondag 3 november: Dankdag/Oogstdienst
De collecte is bestemd voor de Voedselbank Opsterland. Ook de opbrengst van de verkochte producten bij de uitgang van de dienst gaat naar de Voedselbank.
Zondag 10 november: Onderwijs voor groeiende kerk Zambia
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief …

Lees meer hierover...

VAN DE KERKENRAAD

Bericht van de scriba
Het Dagelijks Bestuur heeft vergaderd op 3 oktober. Daar keken we terug op een geslaagde startzondag en hebben we enkele leerpunten genoteerd. Eén daarvan is dat uit reacties is gebleken dat u het leuker vindt om zelf gerechten mee te nemen voor koffie en lunch. Redactieleden van het kerkblad waren aanwezig in onze vergadering om verslag …

Lees meer hierover...