Laden Activiteiten

Voorganger ds. Aafke Nicolai
Organist: Jannie Oostingh
Ouderling van dienst: Jannie van der Mark

We lezen Johannes 2: 13-24. Jezus kom de tempel binnen en treft een enorme markt aan, vol kooplui die hun waren aanprijzen. Hij kan het niet aanzien. Deze zondagse viering is georganiseerd samen met de ZWO-commissie.

ZWO dienst, voorbereid samen met de ZWO commissie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

 • Aanvangslied: 209 Heer Jezus , o Gij dageraad
 • Groet

V: De Heer zij met u.
A: Ook met u zij de Heer.

 • Bemoediging

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw blijft  tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat wat zijn hand eenmaal begonnen is.

 • Drempelgebed

V: Heer onze God
Alle harten liggen voor u open,
alle verlangens zijn aan u bekend
en voor u bestaan er geen geheimen.
A: Zuiver onze harten en gedachten
door de adem van uw geest.
Dat wij u voluit kunnen liefhebben
en uw naam alle eer aandoen.
Amen

(gemeente gaat zitten)

 • Zingen: Psalm van de zondag 25 A
 • Gebed voor de nood van de wereld
 • Zo roepen wij u aan en zingen: Gemeente (329)

DIENST VAN HET WOORD

 • Gebed bij de opening van het woord
 • Lezen: Johannes 2: 13-22 door Jetske
 • Zingen: 187 Runderen, schapen en duiven te koop
 • Preek
 • Zingen: 827 vers 1, 2 en 4 Mensen wij zijn geroepen om te leven

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

 • Dankgebed/Voorbeden/Stilgebed/Gezongen Onze Vader  (Lied 191 in het Fries) door Maaike
 • Aandacht voor de Stichting Steun Kansarmen Kameroen door Corrie
  Met powerpoint.
 • Collecten
 • Zingen: 1014 Geef vrede door van hand tot hand

De zegen van de regenboog

Aafke
Ik zegen je met rood van de passie waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt, dat je leeft!

Aly
Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon, waarin jij je kan hullen als een deken van troost.

Jetske
Ik zegen je met geel van narcissen, zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

Dirk
Ik zegen je met groen van het gras, zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.

Maaike
Ik zegen je met blauw van water om af te spoelen wat mis gaat en waar je op stuk loopt in het leven.

Ria
Ik zegen je met paars, dat als een mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.

Aafke
Ik zegen je met Gods licht, waarin alle kleuren samensmelten en wij thuiskomen in wie we zijn.

Allen: Amen