Laden Activiteiten
Dit activiteit is voorbij.

 

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist dhr. A. Bakker
Collectes voor JOP Kliederkerk geeft hoop. Nedl./Kerk/

Afscheid van kerkelijk werker mevr. T. Hoogesteger

 • Welkom en mededelingen door ouderling
 • Voorzangers zingen: lied  107:1,31.Gods goedheid houdt ons staande
  zolang de wereld staat !
  Houdt dan de lofzang gaande
  voor God die leven laat.
  Al wie, door Hem bevrijd
  uit ongastvrije streken,
  naar huis werd heengeleid,
  zal van zijn liefde spreken.

  3.Zij moeten God aanbidden,
  rondom zijn altaar staan,
  omdat Hij in hun midden
  zijn wonder heeft gedaan:
  maaltijd en lafenis
  meer dan zij durfden dromen;
  de last van hun gemis
  heeft Hij hun afgenomen.

 • GROET EN BEMOEDIGING
 • DREMPELGEBED

Voorg.:  God, Onze Vader,
Nu wij hier zijn samengekomen,
Bij U en bij elkaar,
Moeten wij U zeggen
Dat we soms ver weg zijn
Van U en van elkaar.

stilte

Voorg.: Wij vragen U:

Allen   : Neem ons bij de hand en help ons
              Dat we samen verder gaan op Uw weg;.

             Amen.

 • Voorzangers zingen: ps. 107: 12 (Bron: De nieuwe psalmberijming)

 12.Aanzienlijken ontdoet Hij
van al hun eer en pracht.
Eenvoudigen behoedt Hij;
aan armen geeft hij macht.
Wie eerlijk is, wordt blij.
Wie onrecht doet, zal zwijgen.
Wie is er wijs? Laat hij
oog voor Gods liefde krijgen.

 • deze zondag….

WIJ LUISTEREN naar een gezongen GEBED OM ONTFERMING.

(Erbarme Dich,  uit de Mattheüspassion, J.S. Bach) uitvoering  uit Young Matthew Passion  The new London Chorale

 Heb medelijden, mijn God,
Omwille van mijn tranen.
Zie toch, hart en ogen wenen bitter om U.

 •  Loflied

lied 107: 4

 1. Laat ons nu voor den Heere
  zijn goedertierenheid
  toezingen en vereren
  de God die ons bevrijdt.
  Want wie zijn hulp verlangt,
  Hem aanroept in gebeden,
  verlost Hij uit de angst
  en leidt Hij tot den vrede.
 • “HOUDT DE LOFZANG GAANDE”    (op dia)
 • Bijbellezing: psalm 138  
 • Korte overdenking
 • lied 657: 1-4
 • “HOUDT DE LOFZANG GAANDE”     (op dia)
 • Zingen: lied 917: 1,3, 5,6 
 • Afscheid 
 • Lied: Lied uit Iona: Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam.

Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

John L. Bell en Graham Maule 

 • Gebeden
 • Collecteaankondiging  (door diaken)
 • Slotlied: (melodie lied 281)

Ga nu van hier
Ga als een kind
Verwonder, zing, speel met de wind
God zal met je mee gaan.

De zon zal schijnen
Waar jij gaat
Verdriet zal komen, vroeg of laat
Hij gaat aan je zijde.

Doe wat je hand vindt om te doen
Geniet met wie je dierbaar zijn
Dank Hem voor het leven!

Ga dan met God
de Heer, Hij vraagt
of jij het leven met Hem waagt
ga dan in vertrouwen!

 • Zegenbede

 

Na afloop van deze afscheidsdienst kunt u naar De Mande komen. Er is dan gelegenheid om zowel buiten als binnen verdeeld over het gehele gebouw een kopje koffie te drinken en Toos – op afstand – te groeten. Wij hopen u daar te zien.