Laden Activiteiten

Voorganger ds. J.H. Verwaal
Organist dhr. A. Bakker

Het college van kerkrentmeesters nodigt u van harte uit om samen na de dienst, om 10.30 uur, samen koffie of thee te drinken. Bij mooi weer op de parkeerplaats naast De Mande, bij regen in De Mande.

Op deze zondag  hopen we de aangepaste viering vanuit De Mande te verzorgen.
Dan proberen we even aandacht te besteden aan Froukje Veenstra en Roelina
Hoekstra. Zij hebben de basisschool afgerond en gaan naar de Middelbare school. Een
belangrijk moment in een mensenleven. Want deze overstap van school is tegelijk het
begin van de weg van de volwassenheid. Na het twaalfde levensjaar verlaten we de
kindertijd en gaan op weg om ons eigen leven vorm te geven. In de Bijbel lezen we van
de 12-jarige Jezus, die graag in de tempel te Jeruzalem is. Hij ‘vergeet’ zelfs om met
zijn ouders mee naar huis te gaan. Dit verhaal over Jezus is een duidelijk voorbeeld
van de omslag rond ons twaalfde levensjaar.
Bij de overstapviering op 12 juli willen we het vertrouwen uitspreken dat Roelina en
Froukje hun weg mogen gaan en vinden, onder Gods zegen.